preskoči na sadržaj

Srednja škola Gračac

 > Naslovnica
Promocija škole


Vijesti

JAVNI NATJEČAJ

Autor: Administrator , 30. 11. 2012.

DAVANJE U ZAKUP ŠKOLSKOG PROSTORA

 

 

 

SREDNJA ŠKOLA GRAČAC

Školska 8

23 440 Gračac

KLASA: 602-03/12-01/389

URBROJ: 2198/1-70-12-1

Gračac, 30.11.2012

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11) Srednja škola Gračac raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

Za davanje u zakup školskog prostora

 

 1. Predmet zakupa: prazan poslovni prostor u prizemlju škole, površine oko 10 m2, za obavljanje djelatnosti posluživanja toplih i hladnih jela i/ili napitaka i bezalkoholnih pića.
 2. Trajanje zakupa: do 14. 6. 2013.g.  Prostor se ne iznajmljuje za vrijeme vikenda, učeničkih odmora, blagdana i korištenja kolektivnih godišnjih odmora.
 3. Uvjeti natječaja:

-          natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim kovertama

-          pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja

-          pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji (NN  174/04, 92/05, 107/07, 65/09 i 135/09)

-          poslovni prostor se ne može dati u podzakup

-          najpovoljnijim ponuđačem smatrat će se natjecatelj koji ispunjava uvjete natječaja i koji je ponudio najviši iznos zakupnine

 1. Sadržaj ponude:

-          prijava s imenom, prezimenom natjecatelja i njegovim prebivalištem (za fizičke osobe) odnosno naziv tvrtke, adresa sjedišta i MB  (za pravne osobe), podatke za kontakt

-          preslik osobne iskaznice za natjecatelje fizičke osobe

-          preslik rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima za pravne osobe, odnosno odobrenje za obavljanje djelatnosti za fizičku osobu

-          ponuđeni iznos mjesečne zakupnine

-          bonitet natjecatelja (BON 1 i BON 2) ne stariji od 30 dana

-          potvrda porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima, ne stariji od 30 dana

-          natjecatelj koji se poziva na pravo prednosti mora dostaviti original ili ovjerenu presliku Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova kojom dokazuju to pravo, te original ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom dokazuje da nije korisnik mirovine ostvarene temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja, ne starije od 6 mjeseci.

 

 1. Rok za dostavu ponude je 8 dana od dana objave natječaja. Ponude se predaju osobno u zatvorenoj omotnici u tajništvu Škole ili preporučenom pošiljkom na adresu: Srednja škola Gračac, Školska 8, 23 440 Gračac s naznakom „natječaj za poslovni prostor-ne otvarati“. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
 2. Javno otvaranje ponuda biti će 12.12.2012.g. u 10:30 sati  u tajništvu Škole.
 3. O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku 8 dana od javnog otvaranja ponude.
 4. Zakupodavac zadržava pravo poništenja natječaja, ne obvezuje se prihvatiti niti jednu ponudu ne navodeći razlog, te ne snosi nikakvu eventualnu štetu sudionicima natječaja.

 

                                            RAVNATELJICA:

                                            Ivana Jelinčić Lasić, dipl.psi.

 

 

                                                                                          

 


Priloženi dokumenti:
JAVNI_NATJECAJ.pdf (34.13 KB)


Vijesti

JAVNI NATJEČAJ

Autor: Administrator , 30. 11. 2012.

DAVANJE U ZAKUP ŠKOLSKOG PROSTORA

 

 

 

SREDNJA ŠKOLA GRAČAC

Školska 8

23 440 Gračac

KLASA: 602-03/12-01/389

URBROJ: 2198/1-70-12-1

Gračac, 30.11.2012

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11) Srednja škola Gračac raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

Za davanje u zakup školskog prostora

 

 1. Predmet zakupa: prazan poslovni prostor u prizemlju škole, površine oko 10 m2, za obavljanje djelatnosti posluživanja toplih i hladnih jela i/ili napitaka i bezalkoholnih pića.
 2. Trajanje zakupa: do 14. 6. 2013.g.  Prostor se ne iznajmljuje za vrijeme vikenda, učeničkih odmora, blagdana i korištenja kolektivnih godišnjih odmora.
 3. Uvjeti natječaja:

-          natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim kovertama

-          pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja

-          pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji (NN  174/04, 92/05, 107/07, 65/09 i 135/09)

-          poslovni prostor se ne može dati u podzakup

-          najpovoljnijim ponuđačem smatrat će se natjecatelj koji ispunjava uvjete natječaja i koji je ponudio najviši iznos zakupnine

 1. Sadržaj ponude:

-          prijava s imenom, prezimenom natjecatelja i njegovim prebivalištem (za fizičke osobe) odnosno naziv tvrtke, adresa sjedišta i MB  (za pravne osobe), podatke za kontakt

-          preslik osobne iskaznice za natjecatelje fizičke osobe

-          preslik rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima za pravne osobe, odnosno odobrenje za obavljanje djelatnosti za fizičku osobu

-          ponuđeni iznos mjesečne zakupnine

-          bonitet natjecatelja (BON 1 i BON 2) ne stariji od 30 dana

-          potvrda porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima, ne stariji od 30 dana

-          natjecatelj koji se poziva na pravo prednosti mora dostaviti original ili ovjerenu presliku Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova kojom dokazuju to pravo, te original ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom dokazuje da nije korisnik mirovine ostvarene temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja, ne starije od 6 mjeseci.

 

 1. Rok za dostavu ponude je 8 dana od dana objave natječaja. Ponude se predaju osobno u zatvorenoj omotnici u tajništvu Škole ili preporučenom pošiljkom na adresu: Srednja škola Gračac, Školska 8, 23 440 Gračac s naznakom „natječaj za poslovni prostor-ne otvarati“. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
 2. Javno otvaranje ponuda biti će 12.12.2012.g. u 10:30 sati  u tajništvu Škole.
 3. O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku 8 dana od javnog otvaranja ponude.
 4. Zakupodavac zadržava pravo poništenja natječaja, ne obvezuje se prihvatiti niti jednu ponudu ne navodeći razlog, te ne snosi nikakvu eventualnu štetu sudionicima natječaja.

 

                                            RAVNATELJICA:

                                            Ivana Jelinčić Lasić, dipl.psi.

 

 

                                                                                          

 


Priloženi dokumenti:
JAVNI_NATJECAJ.pdf (34.13 KB)ORGANIZACIJA NASTAVE – OBAVIJEST!

JAVNI NATJEČAJ

Autor: Administrator , 30. 11. 2012.

DAVANJE U ZAKUP ŠKOLSKOG PROSTORA

 

 

 

SREDNJA ŠKOLA GRAČAC

Školska 8

23 440 Gračac

KLASA: 602-03/12-01/389

URBROJ: 2198/1-70-12-1

Gračac, 30.11.2012

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11) Srednja škola Gračac raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

Za davanje u zakup školskog prostora

 

 1. Predmet zakupa: prazan poslovni prostor u prizemlju škole, površine oko 10 m2, za obavljanje djelatnosti posluživanja toplih i hladnih jela i/ili napitaka i bezalkoholnih pića.
 2. Trajanje zakupa: do 14. 6. 2013.g.  Prostor se ne iznajmljuje za vrijeme vikenda, učeničkih odmora, blagdana i korištenja kolektivnih godišnjih odmora.
 3. Uvjeti natječaja:

-          natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim kovertama

-          pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja

-          pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji (NN  174/04, 92/05, 107/07, 65/09 i 135/09)

-          poslovni prostor se ne može dati u podzakup

-          najpovoljnijim ponuđačem smatrat će se natjecatelj koji ispunjava uvjete natječaja i koji je ponudio najviši iznos zakupnine

 1. Sadržaj ponude:

-          prijava s imenom, prezimenom natjecatelja i njegovim prebivalištem (za fizičke osobe) odnosno naziv tvrtke, adresa sjedišta i MB  (za pravne osobe), podatke za kontakt

-          preslik osobne iskaznice za natjecatelje fizičke osobe

-          preslik rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima za pravne osobe, odnosno odobrenje za obavljanje djelatnosti za fizičku osobu

-          ponuđeni iznos mjesečne zakupnine

-          bonitet natjecatelja (BON 1 i BON 2) ne stariji od 30 dana

-          potvrda porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima, ne stariji od 30 dana

-          natjecatelj koji se poziva na pravo prednosti mora dostaviti original ili ovjerenu presliku Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova kojom dokazuju to pravo, te original ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom dokazuje da nije korisnik mirovine ostvarene temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja, ne starije od 6 mjeseci.

 

 1. Rok za dostavu ponude je 8 dana od dana objave natječaja. Ponude se predaju osobno u zatvorenoj omotnici u tajništvu Škole ili preporučenom pošiljkom na adresu: Srednja škola Gračac, Školska 8, 23 440 Gračac s naznakom „natječaj za poslovni prostor-ne otvarati“. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
 2. Javno otvaranje ponuda biti će 12.12.2012.g. u 10:30 sati  u tajništvu Škole.
 3. O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku 8 dana od javnog otvaranja ponude.
 4. Zakupodavac zadržava pravo poništenja natječaja, ne obvezuje se prihvatiti niti jednu ponudu ne navodeći razlog, te ne snosi nikakvu eventualnu štetu sudionicima natječaja.

 

                                            RAVNATELJICA:

                                            Ivana Jelinčić Lasić, dipl.psi.

 

 

                                                                                          

 


Priloženi dokumenti:
JAVNI_NATJECAJ.pdf (34.13 KB)


Vijesti

JAVNI NATJEČAJ

Autor: Administrator , 30. 11. 2012.

DAVANJE U ZAKUP ŠKOLSKOG PROSTORA

 

 

 

SREDNJA ŠKOLA GRAČAC

Školska 8

23 440 Gračac

KLASA: 602-03/12-01/389

URBROJ: 2198/1-70-12-1

Gračac, 30.11.2012

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11) Srednja škola Gračac raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

Za davanje u zakup školskog prostora

 

 1. Predmet zakupa: prazan poslovni prostor u prizemlju škole, površine oko 10 m2, za obavljanje djelatnosti posluživanja toplih i hladnih jela i/ili napitaka i bezalkoholnih pića.
 2. Trajanje zakupa: do 14. 6. 2013.g.  Prostor se ne iznajmljuje za vrijeme vikenda, učeničkih odmora, blagdana i korištenja kolektivnih godišnjih odmora.
 3. Uvjeti natječaja:

-          natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim kovertama

-          pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja

-          pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji (NN  174/04, 92/05, 107/07, 65/09 i 135/09)

-          poslovni prostor se ne može dati u podzakup

-          najpovoljnijim ponuđačem smatrat će se natjecatelj koji ispunjava uvjete natječaja i koji je ponudio najviši iznos zakupnine

 1. Sadržaj ponude:

-          prijava s imenom, prezimenom natjecatelja i njegovim prebivalištem (za fizičke osobe) odnosno naziv tvrtke, adresa sjedišta i MB  (za pravne osobe), podatke za kontakt

-          preslik osobne iskaznice za natjecatelje fizičke osobe

-          preslik rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima za pravne osobe, odnosno odobrenje za obavljanje djelatnosti za fizičku osobu

-          ponuđeni iznos mjesečne zakupnine

-          bonitet natjecatelja (BON 1 i BON 2) ne stariji od 30 dana

-          potvrda porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima, ne stariji od 30 dana

-          natjecatelj koji se poziva na pravo prednosti mora dostaviti original ili ovjerenu presliku Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova kojom dokazuju to pravo, te original ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom dokazuje da nije korisnik mirovine ostvarene temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja, ne starije od 6 mjeseci.

 

 1. Rok za dostavu ponude je 8 dana od dana objave natječaja. Ponude se predaju osobno u zatvorenoj omotnici u tajništvu Škole ili preporučenom pošiljkom na adresu: Srednja škola Gračac, Školska 8, 23 440 Gračac s naznakom „natječaj za poslovni prostor-ne otvarati“. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
 2. Javno otvaranje ponuda biti će 12.12.2012.g. u 10:30 sati  u tajništvu Škole.
 3. O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku 8 dana od javnog otvaranja ponude.
 4. Zakupodavac zadržava pravo poništenja natječaja, ne obvezuje se prihvatiti niti jednu ponudu ne navodeći razlog, te ne snosi nikakvu eventualnu štetu sudionicima natječaja.

 

                                            RAVNATELJICA:

                                            Ivana Jelinčić Lasić, dipl.psi.

 

 

                                                                                          

 


Priloženi dokumenti:
JAVNI_NATJECAJ.pdf (34.13 KB)


ORGANIZACIJA NASTAVE – OBAVIJEST!

JAVNI NATJEČAJ

Autor: Administrator , 30. 11. 2012.

DAVANJE U ZAKUP ŠKOLSKOG PROSTORA

 

 

 

SREDNJA ŠKOLA GRAČAC

Školska 8

23 440 Gračac

KLASA: 602-03/12-01/389

URBROJ: 2198/1-70-12-1

Gračac, 30.11.2012

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11) Srednja škola Gračac raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

Za davanje u zakup školskog prostora

 

 1. Predmet zakupa: prazan poslovni prostor u prizemlju škole, površine oko 10 m2, za obavljanje djelatnosti posluživanja toplih i hladnih jela i/ili napitaka i bezalkoholnih pića.
 2. Trajanje zakupa: do 14. 6. 2013.g.  Prostor se ne iznajmljuje za vrijeme vikenda, učeničkih odmora, blagdana i korištenja kolektivnih godišnjih odmora.
 3. Uvjeti natječaja:

-          natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim kovertama

-          pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja

-          pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji (NN  174/04, 92/05, 107/07, 65/09 i 135/09)

-          poslovni prostor se ne može dati u podzakup

-          najpovoljnijim ponuđačem smatrat će se natjecatelj koji ispunjava uvjete natječaja i koji je ponudio najviši iznos zakupnine

 1. Sadržaj ponude:

-          prijava s imenom, prezimenom natjecatelja i njegovim prebivalištem (za fizičke osobe) odnosno naziv tvrtke, adresa sjedišta i MB  (za pravne osobe), podatke za kontakt

-          preslik osobne iskaznice za natjecatelje fizičke osobe

-          preslik rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima za pravne osobe, odnosno odobrenje za obavljanje djelatnosti za fizičku osobu

-          ponuđeni iznos mjesečne zakupnine

-          bonitet natjecatelja (BON 1 i BON 2) ne stariji od 30 dana

-          potvrda porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima, ne stariji od 30 dana

-          natjecatelj koji se poziva na pravo prednosti mora dostaviti original ili ovjerenu presliku Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova kojom dokazuju to pravo, te original ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom dokazuje da nije korisnik mirovine ostvarene temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja, ne starije od 6 mjeseci.

 

 1. Rok za dostavu ponude je 8 dana od dana objave natječaja. Ponude se predaju osobno u zatvorenoj omotnici u tajništvu Škole ili preporučenom pošiljkom na adresu: Srednja škola Gračac, Školska 8, 23 440 Gračac s naznakom „natječaj za poslovni prostor-ne otvarati“. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
 2. Javno otvaranje ponuda biti će 12.12.2012.g. u 10:30 sati  u tajništvu Škole.
 3. O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku 8 dana od javnog otvaranja ponude.
 4. Zakupodavac zadržava pravo poništenja natječaja, ne obvezuje se prihvatiti niti jednu ponudu ne navodeći razlog, te ne snosi nikakvu eventualnu štetu sudionicima natječaja.

 

                                            RAVNATELJICA:

                                            Ivana Jelinčić Lasić, dipl.psi.

 

 

                                                                                          

 


Priloženi dokumenti:
JAVNI_NATJECAJ.pdf (34.13 KB)


Vijesti

JAVNI NATJEČAJ

Autor: Administrator , 30. 11. 2012.

DAVANJE U ZAKUP ŠKOLSKOG PROSTORA

 

 

 

SREDNJA ŠKOLA GRAČAC

Školska 8

23 440 Gračac

KLASA: 602-03/12-01/389

URBROJ: 2198/1-70-12-1

Gračac, 30.11.2012

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11) Srednja škola Gračac raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

Za davanje u zakup školskog prostora

 

 1. Predmet zakupa: prazan poslovni prostor u prizemlju škole, površine oko 10 m2, za obavljanje djelatnosti posluživanja toplih i hladnih jela i/ili napitaka i bezalkoholnih pića.
 2. Trajanje zakupa: do 14. 6. 2013.g.  Prostor se ne iznajmljuje za vrijeme vikenda, učeničkih odmora, blagdana i korištenja kolektivnih godišnjih odmora.
 3. Uvjeti natječaja:

-          natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim kovertama

-          pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja

-          pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji (NN  174/04, 92/05, 107/07, 65/09 i 135/09)

-          poslovni prostor se ne može dati u podzakup

-          najpovoljnijim ponuđačem smatrat će se natjecatelj koji ispunjava uvjete natječaja i koji je ponudio najviši iznos zakupnine

 1. Sadržaj ponude:

-          prijava s imenom, prezimenom natjecatelja i njegovim prebivalištem (za fizičke osobe) odnosno naziv tvrtke, adresa sjedišta i MB  (za pravne osobe), podatke za kontakt

-          preslik osobne iskaznice za natjecatelje fizičke osobe

-          preslik rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima za pravne osobe, odnosno odobrenje za obavljanje djelatnosti za fizičku osobu

-          ponuđeni iznos mjesečne zakupnine

-          bonitet natjecatelja (BON 1 i BON 2) ne stariji od 30 dana

-          potvrda porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima, ne stariji od 30 dana

-          natjecatelj koji se poziva na pravo prednosti mora dostaviti original ili ovjerenu presliku Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova kojom dokazuju to pravo, te original ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom dokazuje da nije korisnik mirovine ostvarene temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja, ne starije od 6 mjeseci.

 

 1. Rok za dostavu ponude je 8 dana od dana objave natječaja. Ponude se predaju osobno u zatvorenoj omotnici u tajništvu Škole ili preporučenom pošiljkom na adresu: Srednja škola Gračac, Školska 8, 23 440 Gračac s naznakom „natječaj za poslovni prostor-ne otvarati“. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
 2. Javno otvaranje ponuda biti će 12.12.2012.g. u 10:30 sati  u tajništvu Škole.
 3. O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku 8 dana od javnog otvaranja ponude.
 4. Zakupodavac zadržava pravo poništenja natječaja, ne obvezuje se prihvatiti niti jednu ponudu ne navodeći razlog, te ne snosi nikakvu eventualnu štetu sudionicima natječaja.

 

                                            RAVNATELJICA:

                                            Ivana Jelinčić Lasić, dipl.psi.

 

 

                                                                                          

 


Priloženi dokumenti:
JAVNI_NATJECAJ.pdf (34.13 KB)


Vijesti

JAVNI NATJEČAJ

Autor: Administrator , 30. 11. 2012.

DAVANJE U ZAKUP ŠKOLSKOG PROSTORA

 

 

 

SREDNJA ŠKOLA GRAČAC

Školska 8

23 440 Gračac

KLASA: 602-03/12-01/389

URBROJ: 2198/1-70-12-1

Gračac, 30.11.2012

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11) Srednja škola Gračac raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

Za davanje u zakup školskog prostora

 

 1. Predmet zakupa: prazan poslovni prostor u prizemlju škole, površine oko 10 m2, za obavljanje djelatnosti posluživanja toplih i hladnih jela i/ili napitaka i bezalkoholnih pića.
 2. Trajanje zakupa: do 14. 6. 2013.g.  Prostor se ne iznajmljuje za vrijeme vikenda, učeničkih odmora, blagdana i korištenja kolektivnih godišnjih odmora.
 3. Uvjeti natječaja:

-          natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim kovertama

-          pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja

-          pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji (NN  174/04, 92/05, 107/07, 65/09 i 135/09)

-          poslovni prostor se ne može dati u podzakup

-          najpovoljnijim ponuđačem smatrat će se natjecatelj koji ispunjava uvjete natječaja i koji je ponudio najviši iznos zakupnine

 1. Sadržaj ponude:

-          prijava s imenom, prezimenom natjecatelja i njegovim prebivalištem (za fizičke osobe) odnosno naziv tvrtke, adresa sjedišta i MB  (za pravne osobe), podatke za kontakt

-          preslik osobne iskaznice za natjecatelje fizičke osobe

-          preslik rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima za pravne osobe, odnosno odobrenje za obavljanje djelatnosti za fizičku osobu

-          ponuđeni iznos mjesečne zakupnine

-          bonitet natjecatelja (BON 1 i BON 2) ne stariji od 30 dana

-          potvrda porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima, ne stariji od 30 dana

-          natjecatelj koji se poziva na pravo prednosti mora dostaviti original ili ovjerenu presliku Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova kojom dokazuju to pravo, te original ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom dokazuje da nije korisnik mirovine ostvarene temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja, ne starije od 6 mjeseci.

 

 1. Rok za dostavu ponude je 8 dana od dana objave natječaja. Ponude se predaju osobno u zatvorenoj omotnici u tajništvu Škole ili preporučenom pošiljkom na adresu: Srednja škola Gračac, Školska 8, 23 440 Gračac s naznakom „natječaj za poslovni prostor-ne otvarati“. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
 2. Javno otvaranje ponuda biti će 12.12.2012.g. u 10:30 sati  u tajništvu Škole.
 3. O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku 8 dana od javnog otvaranja ponude.
 4. Zakupodavac zadržava pravo poništenja natječaja, ne obvezuje se prihvatiti niti jednu ponudu ne navodeći razlog, te ne snosi nikakvu eventualnu štetu sudionicima natječaja.

 

                                            RAVNATELJICA:

                                            Ivana Jelinčić Lasić, dipl.psi.

 

 

                                                                                          

 


Priloženi dokumenti:
JAVNI_NATJECAJ.pdf (34.13 KB)


Obavijest

Vijesti

JAVNI NATJEČAJ

Autor: Administrator , 30. 11. 2012.

DAVANJE U ZAKUP ŠKOLSKOG PROSTORA

 

 

 

SREDNJA ŠKOLA GRAČAC

Školska 8

23 440 Gračac

KLASA: 602-03/12-01/389

URBROJ: 2198/1-70-12-1

Gračac, 30.11.2012

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11) Srednja škola Gračac raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

Za davanje u zakup školskog prostora

 

 1. Predmet zakupa: prazan poslovni prostor u prizemlju škole, površine oko 10 m2, za obavljanje djelatnosti posluživanja toplih i hladnih jela i/ili napitaka i bezalkoholnih pića.
 2. Trajanje zakupa: do 14. 6. 2013.g.  Prostor se ne iznajmljuje za vrijeme vikenda, učeničkih odmora, blagdana i korištenja kolektivnih godišnjih odmora.
 3. Uvjeti natječaja:

-          natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim kovertama

-          pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja

-          pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji (NN  174/04, 92/05, 107/07, 65/09 i 135/09)

-          poslovni prostor se ne može dati u podzakup

-          najpovoljnijim ponuđačem smatrat će se natjecatelj koji ispunjava uvjete natječaja i koji je ponudio najviši iznos zakupnine

 1. Sadržaj ponude:

-          prijava s imenom, prezimenom natjecatelja i njegovim prebivalištem (za fizičke osobe) odnosno naziv tvrtke, adresa sjedišta i MB  (za pravne osobe), podatke za kontakt

-          preslik osobne iskaznice za natjecatelje fizičke osobe

-          preslik rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima za pravne osobe, odnosno odobrenje za obavljanje djelatnosti za fizičku osobu

-          ponuđeni iznos mjesečne zakupnine

-          bonitet natjecatelja (BON 1 i BON 2) ne stariji od 30 dana

-          potvrda porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima, ne stariji od 30 dana

-          natjecatelj koji se poziva na pravo prednosti mora dostaviti original ili ovjerenu presliku Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova kojom dokazuju to pravo, te original ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom dokazuje da nije korisnik mirovine ostvarene temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja, ne starije od 6 mjeseci.

 

 1. Rok za dostavu ponude je 8 dana od dana objave natječaja. Ponude se predaju osobno u zatvorenoj omotnici u tajništvu Škole ili preporučenom pošiljkom na adresu: Srednja škola Gračac, Školska 8, 23 440 Gračac s naznakom „natječaj za poslovni prostor-ne otvarati“. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
 2. Javno otvaranje ponuda biti će 12.12.2012.g. u 10:30 sati  u tajništvu Škole.
 3. O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku 8 dana od javnog otvaranja ponude.
 4. Zakupodavac zadržava pravo poništenja natječaja, ne obvezuje se prihvatiti niti jednu ponudu ne navodeći razlog, te ne snosi nikakvu eventualnu štetu sudionicima natječaja.

 

                                            RAVNATELJICA:

                                            Ivana Jelinčić Lasić, dipl.psi.

 

 

                                                                                          

 


Priloženi dokumenti:
JAVNI_NATJECAJ.pdf (34.13 KB)


JAVNI NATJEČAJ

Autor: Administrator , 30. 11. 2012.

DAVANJE U ZAKUP ŠKOLSKOG PROSTORA

 

 

 

SREDNJA ŠKOLA GRAČAC

Školska 8

23 440 Gračac

KLASA: 602-03/12-01/389

URBROJ: 2198/1-70-12-1

Gračac, 30.11.2012

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11) Srednja škola Gračac raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

Za davanje u zakup školskog prostora

 

 1. Predmet zakupa: prazan poslovni prostor u prizemlju škole, površine oko 10 m2, za obavljanje djelatnosti posluživanja toplih i hladnih jela i/ili napitaka i bezalkoholnih pića.
 2. Trajanje zakupa: do 14. 6. 2013.g.  Prostor se ne iznajmljuje za vrijeme vikenda, učeničkih odmora, blagdana i korištenja kolektivnih godišnjih odmora.
 3. Uvjeti natječaja:

-          natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim kovertama

-          pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja

-          pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji (NN  174/04, 92/05, 107/07, 65/09 i 135/09)

-          poslovni prostor se ne može dati u podzakup

-          najpovoljnijim ponuđačem smatrat će se natjecatelj koji ispunjava uvjete natječaja i koji je ponudio najviši iznos zakupnine

 1. Sadržaj ponude:

-          prijava s imenom, prezimenom natjecatelja i njegovim prebivalištem (za fizičke osobe) odnosno naziv tvrtke, adresa sjedišta i MB  (za pravne osobe), podatke za kontakt

-          preslik osobne iskaznice za natjecatelje fizičke osobe

-          preslik rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima za pravne osobe, odnosno odobrenje za obavljanje djelatnosti za fizičku osobu

-          ponuđeni iznos mjesečne zakupnine

-          bonitet natjecatelja (BON 1 i BON 2) ne stariji od 30 dana

-          potvrda porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima, ne stariji od 30 dana

-          natjecatelj koji se poziva na pravo prednosti mora dostaviti original ili ovjerenu presliku Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova kojom dokazuju to pravo, te original ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom dokazuje da nije korisnik mirovine ostvarene temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja, ne starije od 6 mjeseci.

 

 1. Rok za dostavu ponude je 8 dana od dana objave natječaja. Ponude se predaju osobno u zatvorenoj omotnici u tajništvu Škole ili preporučenom pošiljkom na adresu: Srednja škola Gračac, Školska 8, 23 440 Gračac s naznakom „natječaj za poslovni prostor-ne otvarati“. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
 2. Javno otvaranje ponuda biti će 12.12.2012.g. u 10:30 sati  u tajništvu Škole.
 3. O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku 8 dana od javnog otvaranja ponude.
 4. Zakupodavac zadržava pravo poništenja natječaja, ne obvezuje se prihvatiti niti jednu ponudu ne navodeći razlog, te ne snosi nikakvu eventualnu štetu sudionicima natječaja.

 

                                            RAVNATELJICA:

                                            Ivana Jelinčić Lasić, dipl.psi.

 

 

                                                                                          

 


Priloženi dokumenti:
JAVNI_NATJECAJ.pdf (34.13 KB)


JAVNI NATJEČAJ

Autor: Administrator , 30. 11. 2012.

DAVANJE U ZAKUP ŠKOLSKOG PROSTORA

 

 

 

SREDNJA ŠKOLA GRAČAC

Školska 8

23 440 Gračac

KLASA: 602-03/12-01/389

URBROJ: 2198/1-70-12-1

Gračac, 30.11.2012

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11) Srednja škola Gračac raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

Za davanje u zakup školskog prostora

 

 1. Predmet zakupa: prazan poslovni prostor u prizemlju škole, površine oko 10 m2, za obavljanje djelatnosti posluživanja toplih i hladnih jela i/ili napitaka i bezalkoholnih pića.
 2. Trajanje zakupa: do 14. 6. 2013.g.  Prostor se ne iznajmljuje za vrijeme vikenda, učeničkih odmora, blagdana i korištenja kolektivnih godišnjih odmora.
 3. Uvjeti natječaja:

-          natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim kovertama

-          pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja

-          pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji (NN  174/04, 92/05, 107/07, 65/09 i 135/09)

-          poslovni prostor se ne može dati u podzakup

-          najpovoljnijim ponuđačem smatrat će se natjecatelj koji ispunjava uvjete natječaja i koji je ponudio najviši iznos zakupnine

 1. Sadržaj ponude:

-          prijava s imenom, prezimenom natjecatelja i njegovim prebivalištem (za fizičke osobe) odnosno naziv tvrtke, adresa sjedišta i MB  (za pravne osobe), podatke za kontakt

-          preslik osobne iskaznice za natjecatelje fizičke osobe

-          preslik rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima za pravne osobe, odnosno odobrenje za obavljanje djelatnosti za fizičku osobu

-          ponuđeni iznos mjesečne zakupnine

-          bonitet natjecatelja (BON 1 i BON 2) ne stariji od 30 dana

-          potvrda porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima, ne stariji od 30 dana

-          natjecatelj koji se poziva na pravo prednosti mora dostaviti original ili ovjerenu presliku Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova kojom dokazuju to pravo, te original ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom dokazuje da nije korisnik mirovine ostvarene temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja, ne starije od 6 mjeseci.

 

 1. Rok za dostavu ponude je 8 dana od dana objave natječaja. Ponude se predaju osobno u zatvorenoj omotnici u tajništvu Škole ili preporučenom pošiljkom na adresu: Srednja škola Gračac, Školska 8, 23 440 Gračac s naznakom „natječaj za poslovni prostor-ne otvarati“. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.
 2. Javno otvaranje ponuda biti će 12.12.2012.g. u 10:30 sati  u tajništvu Škole.
 3. O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku 8 dana od javnog otvaranja ponude.
 4. Zakupodavac zadržava pravo poništenja natječaja, ne obvezuje se prihvatiti niti jednu ponudu ne navodeći razlog, te ne snosi nikakvu eventualnu štetu sudionicima natječaja.

 

                                            RAVNATELJICA:

                                            Ivana Jelinčić Lasić, dipl.psi.

 

 

                                                                                          

 


Priloženi dokumenti:
JAVNI_NATJECAJ.pdf (34.13 KB)


 

HRT-ova ekipa posjetila Srednju školu Gračac 

Što su zabilježile kamere možete pogledati na sljedećem linku:

https://magazin.hrt.hr/mladi/

skola-po-mjeri-ucenika-1-11365897 

 

(P) ostanimo financijsko i digitalno pismeni

 

Galerija: 

Vidi slike

 

Anketa za roditelje: 

Ispuni anketu

 

Priloženi dokumenti:
1. obavijest.docx
2. obavijest.docx

 

Erasmus+ projekt

E-dnevnik

Facebook stranica škole

Kalendar polaganja državne mature

 

 HŽ Infrastruktura - brošura za učenike

« Lipanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Obavijest učenicima putnicima

Obavijest o mogućem naknadnom unosu osobnih identifikacijskih podataka članova kućanstva.

Priloženi dokumenti:
Obavijest ucenicima putnicima.docx

Obavijest za roditelje
ŠK i GPP za 2023/24

Školski kurikulum 2023./2024.

Godišnji plan i program rada 2023./2024.

 

GDPR - SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Kontakt:

e-mail: ss-gracac@ss-gracac.skole.hr

Tel.: 023/773 870

Fax.: 023/773 873

Zakoni i propisi vezani uz područje rada
Akti škole
Vremenici

Vremenik izradbe i obrane završnog rada za šk. godinu 2023./24.

Duplikati i potvrde

Izdavanje duplikata svjedodžbi i potvrda.

Oglašavanje nevažećih dokumenata

Priloženi dokumenti:
OBRAZAC ZA DUPLIKAT SVJEDODZBI.doc

Popis udžbenika
Kalendar aktivnosti

CMS za škole logo
Srednja škola Gračac / Školska 8, HR-23440 Gračac / ss-gracac.skole.hr / ss-gracac@ss-gracac.skole.hr
preskoči na navigaciju