preskoči na sadržaj

Srednja škola Gračac

 > Naslovnica
Promocija škole


Vijesti

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA I PRIJAVA ZA NAGRAĐIVANJE UČENIKA

Autor: Pavo Štimac, 31. 3. 2014.

Prigodom Dana Općine Gračac 23. travnja 2014. godine Općinska Načelnica, dodjelit će nagrade najuspješnijim učenicima sa prebivalištem na podrućju Općine Gračac.

Prijedloge i prijave po javnom pozivu ovlašteni predlagatelji mogu podnositi na adresu Općine Gračac, Park sv. Jurja 1, s naznakom: "Za Javni poziv na nagrađivanje učenika", a isti moraju biti zaprimljeni najkasnije do 14. travnja 2014. godine do 15,00 sati.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRAČAC

OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA: 061-01/14-01/02

URBROJ: 2198/31-01-14-2

GRAČAC, 24. ožujka 2014. g.

 

Na temelju Pravilnika o nagrađivanju učenika, KLASA: 061-01/14-01/02, URBROJ: 2198/31-01-14-1, općinska načelnica Općine Gračac objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA I PRIJAVA

ZA NAGRAĐIVANJE UČENIKA

          

Prigodom Dana Općine Gračac 23. travnja 2014. godine dodjelit će se nagrade najuspješnijim učenicima s prebivalištem na području Općine Gračac.

 

Opći uvjet koji moraju ispunjavati svi kandidati za nagrade je da su učenici s prebivalištem na području Općine Gračac, bez obzira na mjesto školovanja.

 

UČENICI OSNOVNE ŠKOLE

Za učenike osnovne škole dodjeljuje se  nagrada 1 učeniku.

Prijedlog za najuspješnijeg učenika podnosi ravnatelj osnovne škole.

Uz obrazloženi prijedlog ravnatelja, prilaže se uvjerenje o prebivalištu učenika.

 

 

UČENICI SREDNJIH ŠKOLA

Za učenike srednjih škola dodjeljuju se  nagrade za 3 učenika.

Za nagradu se, kao kandidati, prijavljuju sami učenici.

 

Uz opći uvjet prebivališta na području Općine Gračac, učenici srednjih škola, da bi se mogli kandidirati za dodjelu nagrade, moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • prosjek ocjena u prethodno završenoj godini obrazovanja najmanje 4,80 te
 • osvojeno najmanje jedno od prva tri mjesta na županijskim natjecanjima.

        

Uz obrazloženu prijavu na dodjelu nagrade učenicima srednjih škola, kandidati su obavezni priložiti:

 1. uvjerenje o prebivalištu učenika
 2. preslik svjedodžbe prethodno završene godine obrazovanja
 3. preslik dokaza o osvojenom najmanje jednom od prva tri mjesta na županijskim natjecanjima. 

 

Odluku o nagrađivanju te vrsti i iznosu nagrade (ukoliko se radi o novčanoj nagradi) u skladu s proračunskim mogućnostima, donijet će i objaviti općinska načelnica.

 

Prijedloge i prijave po javnom pozivu ovlašteni predlagatelji mogu podnositi na adresu Općine Gračac, Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac, s naznakom: „za Javni poziv na nagrađivanje učenika“, a isti moraju biti zaprimljeni najkasnije do 14. travnja 2014. godine do 15,00 sati .

 

                                   OPĆINSKA NAČELNICA:

                                   Nataša Turbić, prof.


Izvor: Općina Gračac


Vijesti

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA I PRIJAVA ZA NAGRAĐIVANJE UČENIKA

Autor: Pavo Štimac, 31. 3. 2014.

Prigodom Dana Općine Gračac 23. travnja 2014. godine Općinska Načelnica, dodjelit će nagrade najuspješnijim učenicima sa prebivalištem na podrućju Općine Gračac.

Prijedloge i prijave po javnom pozivu ovlašteni predlagatelji mogu podnositi na adresu Općine Gračac, Park sv. Jurja 1, s naznakom: "Za Javni poziv na nagrađivanje učenika", a isti moraju biti zaprimljeni najkasnije do 14. travnja 2014. godine do 15,00 sati.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRAČAC

OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA: 061-01/14-01/02

URBROJ: 2198/31-01-14-2

GRAČAC, 24. ožujka 2014. g.

 

Na temelju Pravilnika o nagrađivanju učenika, KLASA: 061-01/14-01/02, URBROJ: 2198/31-01-14-1, općinska načelnica Općine Gračac objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA I PRIJAVA

ZA NAGRAĐIVANJE UČENIKA

          

Prigodom Dana Općine Gračac 23. travnja 2014. godine dodjelit će se nagrade najuspješnijim učenicima s prebivalištem na području Općine Gračac.

 

Opći uvjet koji moraju ispunjavati svi kandidati za nagrade je da su učenici s prebivalištem na području Općine Gračac, bez obzira na mjesto školovanja.

 

UČENICI OSNOVNE ŠKOLE

Za učenike osnovne škole dodjeljuje se  nagrada 1 učeniku.

Prijedlog za najuspješnijeg učenika podnosi ravnatelj osnovne škole.

Uz obrazloženi prijedlog ravnatelja, prilaže se uvjerenje o prebivalištu učenika.

 

 

UČENICI SREDNJIH ŠKOLA

Za učenike srednjih škola dodjeljuju se  nagrade za 3 učenika.

Za nagradu se, kao kandidati, prijavljuju sami učenici.

 

Uz opći uvjet prebivališta na području Općine Gračac, učenici srednjih škola, da bi se mogli kandidirati za dodjelu nagrade, moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • prosjek ocjena u prethodno završenoj godini obrazovanja najmanje 4,80 te
 • osvojeno najmanje jedno od prva tri mjesta na županijskim natjecanjima.

        

Uz obrazloženu prijavu na dodjelu nagrade učenicima srednjih škola, kandidati su obavezni priložiti:

 1. uvjerenje o prebivalištu učenika
 2. preslik svjedodžbe prethodno završene godine obrazovanja
 3. preslik dokaza o osvojenom najmanje jednom od prva tri mjesta na županijskim natjecanjima. 

 

Odluku o nagrađivanju te vrsti i iznosu nagrade (ukoliko se radi o novčanoj nagradi) u skladu s proračunskim mogućnostima, donijet će i objaviti općinska načelnica.

 

Prijedloge i prijave po javnom pozivu ovlašteni predlagatelji mogu podnositi na adresu Općine Gračac, Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac, s naznakom: „za Javni poziv na nagrađivanje učenika“, a isti moraju biti zaprimljeni najkasnije do 14. travnja 2014. godine do 15,00 sati .

 

                                   OPĆINSKA NAČELNICA:

                                   Nataša Turbić, prof.


Izvor: Općina GračacORGANIZACIJA NASTAVE – OBAVIJEST!

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA I PRIJAVA ZA NAGRAĐIVANJE UČENIKA

Autor: Pavo Štimac, 31. 3. 2014.

Prigodom Dana Općine Gračac 23. travnja 2014. godine Općinska Načelnica, dodjelit će nagrade najuspješnijim učenicima sa prebivalištem na podrućju Općine Gračac.

Prijedloge i prijave po javnom pozivu ovlašteni predlagatelji mogu podnositi na adresu Općine Gračac, Park sv. Jurja 1, s naznakom: "Za Javni poziv na nagrađivanje učenika", a isti moraju biti zaprimljeni najkasnije do 14. travnja 2014. godine do 15,00 sati.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRAČAC

OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA: 061-01/14-01/02

URBROJ: 2198/31-01-14-2

GRAČAC, 24. ožujka 2014. g.

 

Na temelju Pravilnika o nagrađivanju učenika, KLASA: 061-01/14-01/02, URBROJ: 2198/31-01-14-1, općinska načelnica Općine Gračac objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA I PRIJAVA

ZA NAGRAĐIVANJE UČENIKA

          

Prigodom Dana Općine Gračac 23. travnja 2014. godine dodjelit će se nagrade najuspješnijim učenicima s prebivalištem na području Općine Gračac.

 

Opći uvjet koji moraju ispunjavati svi kandidati za nagrade je da su učenici s prebivalištem na području Općine Gračac, bez obzira na mjesto školovanja.

 

UČENICI OSNOVNE ŠKOLE

Za učenike osnovne škole dodjeljuje se  nagrada 1 učeniku.

Prijedlog za najuspješnijeg učenika podnosi ravnatelj osnovne škole.

Uz obrazloženi prijedlog ravnatelja, prilaže se uvjerenje o prebivalištu učenika.

 

 

UČENICI SREDNJIH ŠKOLA

Za učenike srednjih škola dodjeljuju se  nagrade za 3 učenika.

Za nagradu se, kao kandidati, prijavljuju sami učenici.

 

Uz opći uvjet prebivališta na području Općine Gračac, učenici srednjih škola, da bi se mogli kandidirati za dodjelu nagrade, moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • prosjek ocjena u prethodno završenoj godini obrazovanja najmanje 4,80 te
 • osvojeno najmanje jedno od prva tri mjesta na županijskim natjecanjima.

        

Uz obrazloženu prijavu na dodjelu nagrade učenicima srednjih škola, kandidati su obavezni priložiti:

 1. uvjerenje o prebivalištu učenika
 2. preslik svjedodžbe prethodno završene godine obrazovanja
 3. preslik dokaza o osvojenom najmanje jednom od prva tri mjesta na županijskim natjecanjima. 

 

Odluku o nagrađivanju te vrsti i iznosu nagrade (ukoliko se radi o novčanoj nagradi) u skladu s proračunskim mogućnostima, donijet će i objaviti općinska načelnica.

 

Prijedloge i prijave po javnom pozivu ovlašteni predlagatelji mogu podnositi na adresu Općine Gračac, Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac, s naznakom: „za Javni poziv na nagrađivanje učenika“, a isti moraju biti zaprimljeni najkasnije do 14. travnja 2014. godine do 15,00 sati .

 

                                   OPĆINSKA NAČELNICA:

                                   Nataša Turbić, prof.


Izvor: Općina Gračac


Vijesti

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA I PRIJAVA ZA NAGRAĐIVANJE UČENIKA

Autor: Pavo Štimac, 31. 3. 2014.

Prigodom Dana Općine Gračac 23. travnja 2014. godine Općinska Načelnica, dodjelit će nagrade najuspješnijim učenicima sa prebivalištem na podrućju Općine Gračac.

Prijedloge i prijave po javnom pozivu ovlašteni predlagatelji mogu podnositi na adresu Općine Gračac, Park sv. Jurja 1, s naznakom: "Za Javni poziv na nagrađivanje učenika", a isti moraju biti zaprimljeni najkasnije do 14. travnja 2014. godine do 15,00 sati.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRAČAC

OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA: 061-01/14-01/02

URBROJ: 2198/31-01-14-2

GRAČAC, 24. ožujka 2014. g.

 

Na temelju Pravilnika o nagrađivanju učenika, KLASA: 061-01/14-01/02, URBROJ: 2198/31-01-14-1, općinska načelnica Općine Gračac objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA I PRIJAVA

ZA NAGRAĐIVANJE UČENIKA

          

Prigodom Dana Općine Gračac 23. travnja 2014. godine dodjelit će se nagrade najuspješnijim učenicima s prebivalištem na području Općine Gračac.

 

Opći uvjet koji moraju ispunjavati svi kandidati za nagrade je da su učenici s prebivalištem na području Općine Gračac, bez obzira na mjesto školovanja.

 

UČENICI OSNOVNE ŠKOLE

Za učenike osnovne škole dodjeljuje se  nagrada 1 učeniku.

Prijedlog za najuspješnijeg učenika podnosi ravnatelj osnovne škole.

Uz obrazloženi prijedlog ravnatelja, prilaže se uvjerenje o prebivalištu učenika.

 

 

UČENICI SREDNJIH ŠKOLA

Za učenike srednjih škola dodjeljuju se  nagrade za 3 učenika.

Za nagradu se, kao kandidati, prijavljuju sami učenici.

 

Uz opći uvjet prebivališta na području Općine Gračac, učenici srednjih škola, da bi se mogli kandidirati za dodjelu nagrade, moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • prosjek ocjena u prethodno završenoj godini obrazovanja najmanje 4,80 te
 • osvojeno najmanje jedno od prva tri mjesta na županijskim natjecanjima.

        

Uz obrazloženu prijavu na dodjelu nagrade učenicima srednjih škola, kandidati su obavezni priložiti:

 1. uvjerenje o prebivalištu učenika
 2. preslik svjedodžbe prethodno završene godine obrazovanja
 3. preslik dokaza o osvojenom najmanje jednom od prva tri mjesta na županijskim natjecanjima. 

 

Odluku o nagrađivanju te vrsti i iznosu nagrade (ukoliko se radi o novčanoj nagradi) u skladu s proračunskim mogućnostima, donijet će i objaviti općinska načelnica.

 

Prijedloge i prijave po javnom pozivu ovlašteni predlagatelji mogu podnositi na adresu Općine Gračac, Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac, s naznakom: „za Javni poziv na nagrađivanje učenika“, a isti moraju biti zaprimljeni najkasnije do 14. travnja 2014. godine do 15,00 sati .

 

                                   OPĆINSKA NAČELNICA:

                                   Nataša Turbić, prof.


Izvor: Općina Gračac


ORGANIZACIJA NASTAVE – OBAVIJEST!

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA I PRIJAVA ZA NAGRAĐIVANJE UČENIKA

Autor: Pavo Štimac, 31. 3. 2014.

Prigodom Dana Općine Gračac 23. travnja 2014. godine Općinska Načelnica, dodjelit će nagrade najuspješnijim učenicima sa prebivalištem na podrućju Općine Gračac.

Prijedloge i prijave po javnom pozivu ovlašteni predlagatelji mogu podnositi na adresu Općine Gračac, Park sv. Jurja 1, s naznakom: "Za Javni poziv na nagrađivanje učenika", a isti moraju biti zaprimljeni najkasnije do 14. travnja 2014. godine do 15,00 sati.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRAČAC

OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA: 061-01/14-01/02

URBROJ: 2198/31-01-14-2

GRAČAC, 24. ožujka 2014. g.

 

Na temelju Pravilnika o nagrađivanju učenika, KLASA: 061-01/14-01/02, URBROJ: 2198/31-01-14-1, općinska načelnica Općine Gračac objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA I PRIJAVA

ZA NAGRAĐIVANJE UČENIKA

          

Prigodom Dana Općine Gračac 23. travnja 2014. godine dodjelit će se nagrade najuspješnijim učenicima s prebivalištem na području Općine Gračac.

 

Opći uvjet koji moraju ispunjavati svi kandidati za nagrade je da su učenici s prebivalištem na području Općine Gračac, bez obzira na mjesto školovanja.

 

UČENICI OSNOVNE ŠKOLE

Za učenike osnovne škole dodjeljuje se  nagrada 1 učeniku.

Prijedlog za najuspješnijeg učenika podnosi ravnatelj osnovne škole.

Uz obrazloženi prijedlog ravnatelja, prilaže se uvjerenje o prebivalištu učenika.

 

 

UČENICI SREDNJIH ŠKOLA

Za učenike srednjih škola dodjeljuju se  nagrade za 3 učenika.

Za nagradu se, kao kandidati, prijavljuju sami učenici.

 

Uz opći uvjet prebivališta na području Općine Gračac, učenici srednjih škola, da bi se mogli kandidirati za dodjelu nagrade, moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • prosjek ocjena u prethodno završenoj godini obrazovanja najmanje 4,80 te
 • osvojeno najmanje jedno od prva tri mjesta na županijskim natjecanjima.

        

Uz obrazloženu prijavu na dodjelu nagrade učenicima srednjih škola, kandidati su obavezni priložiti:

 1. uvjerenje o prebivalištu učenika
 2. preslik svjedodžbe prethodno završene godine obrazovanja
 3. preslik dokaza o osvojenom najmanje jednom od prva tri mjesta na županijskim natjecanjima. 

 

Odluku o nagrađivanju te vrsti i iznosu nagrade (ukoliko se radi o novčanoj nagradi) u skladu s proračunskim mogućnostima, donijet će i objaviti općinska načelnica.

 

Prijedloge i prijave po javnom pozivu ovlašteni predlagatelji mogu podnositi na adresu Općine Gračac, Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac, s naznakom: „za Javni poziv na nagrađivanje učenika“, a isti moraju biti zaprimljeni najkasnije do 14. travnja 2014. godine do 15,00 sati .

 

                                   OPĆINSKA NAČELNICA:

                                   Nataša Turbić, prof.


Izvor: Općina Gračac


Vijesti

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA I PRIJAVA ZA NAGRAĐIVANJE UČENIKA

Autor: Pavo Štimac, 31. 3. 2014.

Prigodom Dana Općine Gračac 23. travnja 2014. godine Općinska Načelnica, dodjelit će nagrade najuspješnijim učenicima sa prebivalištem na podrućju Općine Gračac.

Prijedloge i prijave po javnom pozivu ovlašteni predlagatelji mogu podnositi na adresu Općine Gračac, Park sv. Jurja 1, s naznakom: "Za Javni poziv na nagrađivanje učenika", a isti moraju biti zaprimljeni najkasnije do 14. travnja 2014. godine do 15,00 sati.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRAČAC

OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA: 061-01/14-01/02

URBROJ: 2198/31-01-14-2

GRAČAC, 24. ožujka 2014. g.

 

Na temelju Pravilnika o nagrađivanju učenika, KLASA: 061-01/14-01/02, URBROJ: 2198/31-01-14-1, općinska načelnica Općine Gračac objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA I PRIJAVA

ZA NAGRAĐIVANJE UČENIKA

          

Prigodom Dana Općine Gračac 23. travnja 2014. godine dodjelit će se nagrade najuspješnijim učenicima s prebivalištem na području Općine Gračac.

 

Opći uvjet koji moraju ispunjavati svi kandidati za nagrade je da su učenici s prebivalištem na području Općine Gračac, bez obzira na mjesto školovanja.

 

UČENICI OSNOVNE ŠKOLE

Za učenike osnovne škole dodjeljuje se  nagrada 1 učeniku.

Prijedlog za najuspješnijeg učenika podnosi ravnatelj osnovne škole.

Uz obrazloženi prijedlog ravnatelja, prilaže se uvjerenje o prebivalištu učenika.

 

 

UČENICI SREDNJIH ŠKOLA

Za učenike srednjih škola dodjeljuju se  nagrade za 3 učenika.

Za nagradu se, kao kandidati, prijavljuju sami učenici.

 

Uz opći uvjet prebivališta na području Općine Gračac, učenici srednjih škola, da bi se mogli kandidirati za dodjelu nagrade, moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • prosjek ocjena u prethodno završenoj godini obrazovanja najmanje 4,80 te
 • osvojeno najmanje jedno od prva tri mjesta na županijskim natjecanjima.

        

Uz obrazloženu prijavu na dodjelu nagrade učenicima srednjih škola, kandidati su obavezni priložiti:

 1. uvjerenje o prebivalištu učenika
 2. preslik svjedodžbe prethodno završene godine obrazovanja
 3. preslik dokaza o osvojenom najmanje jednom od prva tri mjesta na županijskim natjecanjima. 

 

Odluku o nagrađivanju te vrsti i iznosu nagrade (ukoliko se radi o novčanoj nagradi) u skladu s proračunskim mogućnostima, donijet će i objaviti općinska načelnica.

 

Prijedloge i prijave po javnom pozivu ovlašteni predlagatelji mogu podnositi na adresu Općine Gračac, Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac, s naznakom: „za Javni poziv na nagrađivanje učenika“, a isti moraju biti zaprimljeni najkasnije do 14. travnja 2014. godine do 15,00 sati .

 

                                   OPĆINSKA NAČELNICA:

                                   Nataša Turbić, prof.


Izvor: Općina Gračac


Vijesti

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA I PRIJAVA ZA NAGRAĐIVANJE UČENIKA

Autor: Pavo Štimac, 31. 3. 2014.

Prigodom Dana Općine Gračac 23. travnja 2014. godine Općinska Načelnica, dodjelit će nagrade najuspješnijim učenicima sa prebivalištem na podrućju Općine Gračac.

Prijedloge i prijave po javnom pozivu ovlašteni predlagatelji mogu podnositi na adresu Općine Gračac, Park sv. Jurja 1, s naznakom: "Za Javni poziv na nagrađivanje učenika", a isti moraju biti zaprimljeni najkasnije do 14. travnja 2014. godine do 15,00 sati.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRAČAC

OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA: 061-01/14-01/02

URBROJ: 2198/31-01-14-2

GRAČAC, 24. ožujka 2014. g.

 

Na temelju Pravilnika o nagrađivanju učenika, KLASA: 061-01/14-01/02, URBROJ: 2198/31-01-14-1, općinska načelnica Općine Gračac objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA I PRIJAVA

ZA NAGRAĐIVANJE UČENIKA

          

Prigodom Dana Općine Gračac 23. travnja 2014. godine dodjelit će se nagrade najuspješnijim učenicima s prebivalištem na području Općine Gračac.

 

Opći uvjet koji moraju ispunjavati svi kandidati za nagrade je da su učenici s prebivalištem na području Općine Gračac, bez obzira na mjesto školovanja.

 

UČENICI OSNOVNE ŠKOLE

Za učenike osnovne škole dodjeljuje se  nagrada 1 učeniku.

Prijedlog za najuspješnijeg učenika podnosi ravnatelj osnovne škole.

Uz obrazloženi prijedlog ravnatelja, prilaže se uvjerenje o prebivalištu učenika.

 

 

UČENICI SREDNJIH ŠKOLA

Za učenike srednjih škola dodjeljuju se  nagrade za 3 učenika.

Za nagradu se, kao kandidati, prijavljuju sami učenici.

 

Uz opći uvjet prebivališta na području Općine Gračac, učenici srednjih škola, da bi se mogli kandidirati za dodjelu nagrade, moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • prosjek ocjena u prethodno završenoj godini obrazovanja najmanje 4,80 te
 • osvojeno najmanje jedno od prva tri mjesta na županijskim natjecanjima.

        

Uz obrazloženu prijavu na dodjelu nagrade učenicima srednjih škola, kandidati su obavezni priložiti:

 1. uvjerenje o prebivalištu učenika
 2. preslik svjedodžbe prethodno završene godine obrazovanja
 3. preslik dokaza o osvojenom najmanje jednom od prva tri mjesta na županijskim natjecanjima. 

 

Odluku o nagrađivanju te vrsti i iznosu nagrade (ukoliko se radi o novčanoj nagradi) u skladu s proračunskim mogućnostima, donijet će i objaviti općinska načelnica.

 

Prijedloge i prijave po javnom pozivu ovlašteni predlagatelji mogu podnositi na adresu Općine Gračac, Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac, s naznakom: „za Javni poziv na nagrađivanje učenika“, a isti moraju biti zaprimljeni najkasnije do 14. travnja 2014. godine do 15,00 sati .

 

                                   OPĆINSKA NAČELNICA:

                                   Nataša Turbić, prof.


Izvor: Općina Gračac


Obavijest

Vijesti

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA I PRIJAVA ZA NAGRAĐIVANJE UČENIKA

Autor: Pavo Štimac, 31. 3. 2014.

Prigodom Dana Općine Gračac 23. travnja 2014. godine Općinska Načelnica, dodjelit će nagrade najuspješnijim učenicima sa prebivalištem na podrućju Općine Gračac.

Prijedloge i prijave po javnom pozivu ovlašteni predlagatelji mogu podnositi na adresu Općine Gračac, Park sv. Jurja 1, s naznakom: "Za Javni poziv na nagrađivanje učenika", a isti moraju biti zaprimljeni najkasnije do 14. travnja 2014. godine do 15,00 sati.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRAČAC

OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA: 061-01/14-01/02

URBROJ: 2198/31-01-14-2

GRAČAC, 24. ožujka 2014. g.

 

Na temelju Pravilnika o nagrađivanju učenika, KLASA: 061-01/14-01/02, URBROJ: 2198/31-01-14-1, općinska načelnica Općine Gračac objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA I PRIJAVA

ZA NAGRAĐIVANJE UČENIKA

          

Prigodom Dana Općine Gračac 23. travnja 2014. godine dodjelit će se nagrade najuspješnijim učenicima s prebivalištem na području Općine Gračac.

 

Opći uvjet koji moraju ispunjavati svi kandidati za nagrade je da su učenici s prebivalištem na području Općine Gračac, bez obzira na mjesto školovanja.

 

UČENICI OSNOVNE ŠKOLE

Za učenike osnovne škole dodjeljuje se  nagrada 1 učeniku.

Prijedlog za najuspješnijeg učenika podnosi ravnatelj osnovne škole.

Uz obrazloženi prijedlog ravnatelja, prilaže se uvjerenje o prebivalištu učenika.

 

 

UČENICI SREDNJIH ŠKOLA

Za učenike srednjih škola dodjeljuju se  nagrade za 3 učenika.

Za nagradu se, kao kandidati, prijavljuju sami učenici.

 

Uz opći uvjet prebivališta na području Općine Gračac, učenici srednjih škola, da bi se mogli kandidirati za dodjelu nagrade, moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • prosjek ocjena u prethodno završenoj godini obrazovanja najmanje 4,80 te
 • osvojeno najmanje jedno od prva tri mjesta na županijskim natjecanjima.

        

Uz obrazloženu prijavu na dodjelu nagrade učenicima srednjih škola, kandidati su obavezni priložiti:

 1. uvjerenje o prebivalištu učenika
 2. preslik svjedodžbe prethodno završene godine obrazovanja
 3. preslik dokaza o osvojenom najmanje jednom od prva tri mjesta na županijskim natjecanjima. 

 

Odluku o nagrađivanju te vrsti i iznosu nagrade (ukoliko se radi o novčanoj nagradi) u skladu s proračunskim mogućnostima, donijet će i objaviti općinska načelnica.

 

Prijedloge i prijave po javnom pozivu ovlašteni predlagatelji mogu podnositi na adresu Općine Gračac, Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac, s naznakom: „za Javni poziv na nagrađivanje učenika“, a isti moraju biti zaprimljeni najkasnije do 14. travnja 2014. godine do 15,00 sati .

 

                                   OPĆINSKA NAČELNICA:

                                   Nataša Turbić, prof.


Izvor: Općina Gračac


JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA I PRIJAVA ZA NAGRAĐIVANJE UČENIKA

Autor: Pavo Štimac, 31. 3. 2014.

Prigodom Dana Općine Gračac 23. travnja 2014. godine Općinska Načelnica, dodjelit će nagrade najuspješnijim učenicima sa prebivalištem na podrućju Općine Gračac.

Prijedloge i prijave po javnom pozivu ovlašteni predlagatelji mogu podnositi na adresu Općine Gračac, Park sv. Jurja 1, s naznakom: "Za Javni poziv na nagrađivanje učenika", a isti moraju biti zaprimljeni najkasnije do 14. travnja 2014. godine do 15,00 sati.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRAČAC

OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA: 061-01/14-01/02

URBROJ: 2198/31-01-14-2

GRAČAC, 24. ožujka 2014. g.

 

Na temelju Pravilnika o nagrađivanju učenika, KLASA: 061-01/14-01/02, URBROJ: 2198/31-01-14-1, općinska načelnica Općine Gračac objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA I PRIJAVA

ZA NAGRAĐIVANJE UČENIKA

          

Prigodom Dana Općine Gračac 23. travnja 2014. godine dodjelit će se nagrade najuspješnijim učenicima s prebivalištem na području Općine Gračac.

 

Opći uvjet koji moraju ispunjavati svi kandidati za nagrade je da su učenici s prebivalištem na području Općine Gračac, bez obzira na mjesto školovanja.

 

UČENICI OSNOVNE ŠKOLE

Za učenike osnovne škole dodjeljuje se  nagrada 1 učeniku.

Prijedlog za najuspješnijeg učenika podnosi ravnatelj osnovne škole.

Uz obrazloženi prijedlog ravnatelja, prilaže se uvjerenje o prebivalištu učenika.

 

 

UČENICI SREDNJIH ŠKOLA

Za učenike srednjih škola dodjeljuju se  nagrade za 3 učenika.

Za nagradu se, kao kandidati, prijavljuju sami učenici.

 

Uz opći uvjet prebivališta na području Općine Gračac, učenici srednjih škola, da bi se mogli kandidirati za dodjelu nagrade, moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • prosjek ocjena u prethodno završenoj godini obrazovanja najmanje 4,80 te
 • osvojeno najmanje jedno od prva tri mjesta na županijskim natjecanjima.

        

Uz obrazloženu prijavu na dodjelu nagrade učenicima srednjih škola, kandidati su obavezni priložiti:

 1. uvjerenje o prebivalištu učenika
 2. preslik svjedodžbe prethodno završene godine obrazovanja
 3. preslik dokaza o osvojenom najmanje jednom od prva tri mjesta na županijskim natjecanjima. 

 

Odluku o nagrađivanju te vrsti i iznosu nagrade (ukoliko se radi o novčanoj nagradi) u skladu s proračunskim mogućnostima, donijet će i objaviti općinska načelnica.

 

Prijedloge i prijave po javnom pozivu ovlašteni predlagatelji mogu podnositi na adresu Općine Gračac, Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac, s naznakom: „za Javni poziv na nagrađivanje učenika“, a isti moraju biti zaprimljeni najkasnije do 14. travnja 2014. godine do 15,00 sati .

 

                                   OPĆINSKA NAČELNICA:

                                   Nataša Turbić, prof.


Izvor: Općina Gračac


JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA I PRIJAVA ZA NAGRAĐIVANJE UČENIKA

Autor: Pavo Štimac, 31. 3. 2014.

Prigodom Dana Općine Gračac 23. travnja 2014. godine Općinska Načelnica, dodjelit će nagrade najuspješnijim učenicima sa prebivalištem na podrućju Općine Gračac.

Prijedloge i prijave po javnom pozivu ovlašteni predlagatelji mogu podnositi na adresu Općine Gračac, Park sv. Jurja 1, s naznakom: "Za Javni poziv na nagrađivanje učenika", a isti moraju biti zaprimljeni najkasnije do 14. travnja 2014. godine do 15,00 sati.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRAČAC

OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA: 061-01/14-01/02

URBROJ: 2198/31-01-14-2

GRAČAC, 24. ožujka 2014. g.

 

Na temelju Pravilnika o nagrađivanju učenika, KLASA: 061-01/14-01/02, URBROJ: 2198/31-01-14-1, općinska načelnica Općine Gračac objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA I PRIJAVA

ZA NAGRAĐIVANJE UČENIKA

          

Prigodom Dana Općine Gračac 23. travnja 2014. godine dodjelit će se nagrade najuspješnijim učenicima s prebivalištem na području Općine Gračac.

 

Opći uvjet koji moraju ispunjavati svi kandidati za nagrade je da su učenici s prebivalištem na području Općine Gračac, bez obzira na mjesto školovanja.

 

UČENICI OSNOVNE ŠKOLE

Za učenike osnovne škole dodjeljuje se  nagrada 1 učeniku.

Prijedlog za najuspješnijeg učenika podnosi ravnatelj osnovne škole.

Uz obrazloženi prijedlog ravnatelja, prilaže se uvjerenje o prebivalištu učenika.

 

 

UČENICI SREDNJIH ŠKOLA

Za učenike srednjih škola dodjeljuju se  nagrade za 3 učenika.

Za nagradu se, kao kandidati, prijavljuju sami učenici.

 

Uz opći uvjet prebivališta na području Općine Gračac, učenici srednjih škola, da bi se mogli kandidirati za dodjelu nagrade, moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • prosjek ocjena u prethodno završenoj godini obrazovanja najmanje 4,80 te
 • osvojeno najmanje jedno od prva tri mjesta na županijskim natjecanjima.

        

Uz obrazloženu prijavu na dodjelu nagrade učenicima srednjih škola, kandidati su obavezni priložiti:

 1. uvjerenje o prebivalištu učenika
 2. preslik svjedodžbe prethodno završene godine obrazovanja
 3. preslik dokaza o osvojenom najmanje jednom od prva tri mjesta na županijskim natjecanjima. 

 

Odluku o nagrađivanju te vrsti i iznosu nagrade (ukoliko se radi o novčanoj nagradi) u skladu s proračunskim mogućnostima, donijet će i objaviti općinska načelnica.

 

Prijedloge i prijave po javnom pozivu ovlašteni predlagatelji mogu podnositi na adresu Općine Gračac, Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac, s naznakom: „za Javni poziv na nagrađivanje učenika“, a isti moraju biti zaprimljeni najkasnije do 14. travnja 2014. godine do 15,00 sati .

 

                                   OPĆINSKA NAČELNICA:

                                   Nataša Turbić, prof.


Izvor: Općina Gračac


 

HRT-ova ekipa posjetila Srednju školu Gračac 

Što su zabilježile kamere možete pogledati na sljedećem linku:

https://magazin.hrt.hr/mladi/

skola-po-mjeri-ucenika-1-11365897 

 

(P) ostanimo financijsko i digitalno pismeni

 

Galerija: 

Vidi slike

 

Anketa za roditelje: 

Ispuni anketu

 

Priloženi dokumenti:
1. obavijest.docx
2. obavijest.docx

 

Erasmus+ projekt

E-dnevnik

Facebook stranica škole

Kalendar polaganja državne mature

 

 HŽ Infrastruktura - brošura za učenike

« Lipanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Obavijest učenicima putnicima

Obavijest o mogućem naknadnom unosu osobnih identifikacijskih podataka članova kućanstva.

Priloženi dokumenti:
Obavijest ucenicima putnicima.docx

Obavijest za roditelje
ŠK i GPP za 2023/24

Školski kurikulum 2023./2024.

Godišnji plan i program rada 2023./2024.

 

GDPR - SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Kontakt:

e-mail: ss-gracac@ss-gracac.skole.hr

Tel.: 023/773 870

Fax.: 023/773 873

Zakoni i propisi vezani uz područje rada
Akti škole
Vremenici

Vremenik izradbe i obrane završnog rada za šk. godinu 2023./24.

Duplikati i potvrde

Izdavanje duplikata svjedodžbi i potvrda.

Oglašavanje nevažećih dokumenata

Priloženi dokumenti:
OBRAZAC ZA DUPLIKAT SVJEDODZBI.doc

Popis udžbenika
Kalendar aktivnosti

CMS za škole logo
Srednja škola Gračac / Školska 8, HR-23440 Gračac / ss-gracac.skole.hr / ss-gracac@ss-gracac.skole.hr
preskoči na navigaciju