preskoči na sadržaj

Srednja škola Gračac

 > Naslovnica
Promocija škole


Vijesti

Europski tjedan šuma

Autor: Administrator , 23. 10. 2008.

 

EUROPSKI TJEDAN ŠUMA I ŠUMARSKE POLITIKE
 
            U Hrvatskoj se nizom događaja od 20. do 24. listopada obilježava Europski tjedan šuma i šumarske politike.Tom događaju pridružili su se i učenici 3. i 4. razreda šumarskih tehničara naše škole sa voditeljima Isabelom Postružin, dipl.ing.šum. i Filipom Bachom, dipl.ing.šum.
Njihov cilj bio je doprinijeti zaštiti šuma na ovom području izgradnjom kućica za gniježđenje ptica i hranilišta, čime su postigli lakše gniježđenje i prehranu „korisnih“ ptica za vrijeme nepovoljnih atmosferskih prilika (nedostatak hrane, hladnoća i sl.). Pod „korisnim“ pticama smatraju se sve ptice koje se hrane kukcima u svim njihovim životnim oblicima (imago, gusjenice, kukuljice,...), a koji pričinjaju štete na stablu (list, izbojak, drvo), odnosno na cijeloj šumi. Najpoznatije „korisne“ ptice su djetlići, žune, sjenice, kosovi, vrapci, brgljezi, čvorci, pastirice,...
            Učenici su ovom prilikom izradili 6 kućica za gniježđenje i 2 hranilišta iz vlastitog materijala i iz vlastitih nacrta. Nakon izrade priredili su pred ostalim učenicima kratko predavanje o njihovim radovima i značenju tih radova za šumarstvo. Svi učenici zajedno izašli su na teren u cilju postavljanja kućica na stabla u školskom vrtu i u gradskom parku. Buduća zadaća šumarskih tehničara ove škole je redovito hranjenje i održavanje kućica i hranilišta, te promatranje ptica koje ih posjećuju, odnosno koja se gnijezde u kućicama.

 
Vijesti

Europski tjedan šuma

Autor: Administrator , 23. 10. 2008.

 

EUROPSKI TJEDAN ŠUMA I ŠUMARSKE POLITIKE
 
            U Hrvatskoj se nizom događaja od 20. do 24. listopada obilježava Europski tjedan šuma i šumarske politike.Tom događaju pridružili su se i učenici 3. i 4. razreda šumarskih tehničara naše škole sa voditeljima Isabelom Postružin, dipl.ing.šum. i Filipom Bachom, dipl.ing.šum.
Njihov cilj bio je doprinijeti zaštiti šuma na ovom području izgradnjom kućica za gniježđenje ptica i hranilišta, čime su postigli lakše gniježđenje i prehranu „korisnih“ ptica za vrijeme nepovoljnih atmosferskih prilika (nedostatak hrane, hladnoća i sl.). Pod „korisnim“ pticama smatraju se sve ptice koje se hrane kukcima u svim njihovim životnim oblicima (imago, gusjenice, kukuljice,...), a koji pričinjaju štete na stablu (list, izbojak, drvo), odnosno na cijeloj šumi. Najpoznatije „korisne“ ptice su djetlići, žune, sjenice, kosovi, vrapci, brgljezi, čvorci, pastirice,...
            Učenici su ovom prilikom izradili 6 kućica za gniježđenje i 2 hranilišta iz vlastitog materijala i iz vlastitih nacrta. Nakon izrade priredili su pred ostalim učenicima kratko predavanje o njihovim radovima i značenju tih radova za šumarstvo. Svi učenici zajedno izašli su na teren u cilju postavljanja kućica na stabla u školskom vrtu i u gradskom parku. Buduća zadaća šumarskih tehničara ove škole je redovito hranjenje i održavanje kućica i hranilišta, te promatranje ptica koje ih posjećuju, odnosno koja se gnijezde u kućicama.

 

ORGANIZACIJA NASTAVE – OBAVIJEST!

Europski tjedan šuma

Autor: Administrator , 23. 10. 2008.

 

EUROPSKI TJEDAN ŠUMA I ŠUMARSKE POLITIKE
 
            U Hrvatskoj se nizom događaja od 20. do 24. listopada obilježava Europski tjedan šuma i šumarske politike.Tom događaju pridružili su se i učenici 3. i 4. razreda šumarskih tehničara naše škole sa voditeljima Isabelom Postružin, dipl.ing.šum. i Filipom Bachom, dipl.ing.šum.
Njihov cilj bio je doprinijeti zaštiti šuma na ovom području izgradnjom kućica za gniježđenje ptica i hranilišta, čime su postigli lakše gniježđenje i prehranu „korisnih“ ptica za vrijeme nepovoljnih atmosferskih prilika (nedostatak hrane, hladnoća i sl.). Pod „korisnim“ pticama smatraju se sve ptice koje se hrane kukcima u svim njihovim životnim oblicima (imago, gusjenice, kukuljice,...), a koji pričinjaju štete na stablu (list, izbojak, drvo), odnosno na cijeloj šumi. Najpoznatije „korisne“ ptice su djetlići, žune, sjenice, kosovi, vrapci, brgljezi, čvorci, pastirice,...
            Učenici su ovom prilikom izradili 6 kućica za gniježđenje i 2 hranilišta iz vlastitog materijala i iz vlastitih nacrta. Nakon izrade priredili su pred ostalim učenicima kratko predavanje o njihovim radovima i značenju tih radova za šumarstvo. Svi učenici zajedno izašli su na teren u cilju postavljanja kućica na stabla u školskom vrtu i u gradskom parku. Buduća zadaća šumarskih tehničara ove škole je redovito hranjenje i održavanje kućica i hranilišta, te promatranje ptica koje ih posjećuju, odnosno koja se gnijezde u kućicama.

 
Vijesti

Europski tjedan šuma

Autor: Administrator , 23. 10. 2008.

 

EUROPSKI TJEDAN ŠUMA I ŠUMARSKE POLITIKE
 
            U Hrvatskoj se nizom događaja od 20. do 24. listopada obilježava Europski tjedan šuma i šumarske politike.Tom događaju pridružili su se i učenici 3. i 4. razreda šumarskih tehničara naše škole sa voditeljima Isabelom Postružin, dipl.ing.šum. i Filipom Bachom, dipl.ing.šum.
Njihov cilj bio je doprinijeti zaštiti šuma na ovom području izgradnjom kućica za gniježđenje ptica i hranilišta, čime su postigli lakše gniježđenje i prehranu „korisnih“ ptica za vrijeme nepovoljnih atmosferskih prilika (nedostatak hrane, hladnoća i sl.). Pod „korisnim“ pticama smatraju se sve ptice koje se hrane kukcima u svim njihovim životnim oblicima (imago, gusjenice, kukuljice,...), a koji pričinjaju štete na stablu (list, izbojak, drvo), odnosno na cijeloj šumi. Najpoznatije „korisne“ ptice su djetlići, žune, sjenice, kosovi, vrapci, brgljezi, čvorci, pastirice,...
            Učenici su ovom prilikom izradili 6 kućica za gniježđenje i 2 hranilišta iz vlastitog materijala i iz vlastitih nacrta. Nakon izrade priredili su pred ostalim učenicima kratko predavanje o njihovim radovima i značenju tih radova za šumarstvo. Svi učenici zajedno izašli su na teren u cilju postavljanja kućica na stabla u školskom vrtu i u gradskom parku. Buduća zadaća šumarskih tehničara ove škole je redovito hranjenje i održavanje kućica i hranilišta, te promatranje ptica koje ih posjećuju, odnosno koja se gnijezde u kućicama.

 
ORGANIZACIJA NASTAVE – OBAVIJEST!

Europski tjedan šuma

Autor: Administrator , 23. 10. 2008.

 

EUROPSKI TJEDAN ŠUMA I ŠUMARSKE POLITIKE
 
            U Hrvatskoj se nizom događaja od 20. do 24. listopada obilježava Europski tjedan šuma i šumarske politike.Tom događaju pridružili su se i učenici 3. i 4. razreda šumarskih tehničara naše škole sa voditeljima Isabelom Postružin, dipl.ing.šum. i Filipom Bachom, dipl.ing.šum.
Njihov cilj bio je doprinijeti zaštiti šuma na ovom području izgradnjom kućica za gniježđenje ptica i hranilišta, čime su postigli lakše gniježđenje i prehranu „korisnih“ ptica za vrijeme nepovoljnih atmosferskih prilika (nedostatak hrane, hladnoća i sl.). Pod „korisnim“ pticama smatraju se sve ptice koje se hrane kukcima u svim njihovim životnim oblicima (imago, gusjenice, kukuljice,...), a koji pričinjaju štete na stablu (list, izbojak, drvo), odnosno na cijeloj šumi. Najpoznatije „korisne“ ptice su djetlići, žune, sjenice, kosovi, vrapci, brgljezi, čvorci, pastirice,...
            Učenici su ovom prilikom izradili 6 kućica za gniježđenje i 2 hranilišta iz vlastitog materijala i iz vlastitih nacrta. Nakon izrade priredili su pred ostalim učenicima kratko predavanje o njihovim radovima i značenju tih radova za šumarstvo. Svi učenici zajedno izašli su na teren u cilju postavljanja kućica na stabla u školskom vrtu i u gradskom parku. Buduća zadaća šumarskih tehničara ove škole je redovito hranjenje i održavanje kućica i hranilišta, te promatranje ptica koje ih posjećuju, odnosno koja se gnijezde u kućicama.

 
Vijesti

Europski tjedan šuma

Autor: Administrator , 23. 10. 2008.

 

EUROPSKI TJEDAN ŠUMA I ŠUMARSKE POLITIKE
 
            U Hrvatskoj se nizom događaja od 20. do 24. listopada obilježava Europski tjedan šuma i šumarske politike.Tom događaju pridružili su se i učenici 3. i 4. razreda šumarskih tehničara naše škole sa voditeljima Isabelom Postružin, dipl.ing.šum. i Filipom Bachom, dipl.ing.šum.
Njihov cilj bio je doprinijeti zaštiti šuma na ovom području izgradnjom kućica za gniježđenje ptica i hranilišta, čime su postigli lakše gniježđenje i prehranu „korisnih“ ptica za vrijeme nepovoljnih atmosferskih prilika (nedostatak hrane, hladnoća i sl.). Pod „korisnim“ pticama smatraju se sve ptice koje se hrane kukcima u svim njihovim životnim oblicima (imago, gusjenice, kukuljice,...), a koji pričinjaju štete na stablu (list, izbojak, drvo), odnosno na cijeloj šumi. Najpoznatije „korisne“ ptice su djetlići, žune, sjenice, kosovi, vrapci, brgljezi, čvorci, pastirice,...
            Učenici su ovom prilikom izradili 6 kućica za gniježđenje i 2 hranilišta iz vlastitog materijala i iz vlastitih nacrta. Nakon izrade priredili su pred ostalim učenicima kratko predavanje o njihovim radovima i značenju tih radova za šumarstvo. Svi učenici zajedno izašli su na teren u cilju postavljanja kućica na stabla u školskom vrtu i u gradskom parku. Buduća zadaća šumarskih tehničara ove škole je redovito hranjenje i održavanje kućica i hranilišta, te promatranje ptica koje ih posjećuju, odnosno koja se gnijezde u kućicama.

 
Vijesti

Europski tjedan šuma

Autor: Administrator , 23. 10. 2008.

 

EUROPSKI TJEDAN ŠUMA I ŠUMARSKE POLITIKE
 
            U Hrvatskoj se nizom događaja od 20. do 24. listopada obilježava Europski tjedan šuma i šumarske politike.Tom događaju pridružili su se i učenici 3. i 4. razreda šumarskih tehničara naše škole sa voditeljima Isabelom Postružin, dipl.ing.šum. i Filipom Bachom, dipl.ing.šum.
Njihov cilj bio je doprinijeti zaštiti šuma na ovom području izgradnjom kućica za gniježđenje ptica i hranilišta, čime su postigli lakše gniježđenje i prehranu „korisnih“ ptica za vrijeme nepovoljnih atmosferskih prilika (nedostatak hrane, hladnoća i sl.). Pod „korisnim“ pticama smatraju se sve ptice koje se hrane kukcima u svim njihovim životnim oblicima (imago, gusjenice, kukuljice,...), a koji pričinjaju štete na stablu (list, izbojak, drvo), odnosno na cijeloj šumi. Najpoznatije „korisne“ ptice su djetlići, žune, sjenice, kosovi, vrapci, brgljezi, čvorci, pastirice,...
            Učenici su ovom prilikom izradili 6 kućica za gniježđenje i 2 hranilišta iz vlastitog materijala i iz vlastitih nacrta. Nakon izrade priredili su pred ostalim učenicima kratko predavanje o njihovim radovima i značenju tih radova za šumarstvo. Svi učenici zajedno izašli su na teren u cilju postavljanja kućica na stabla u školskom vrtu i u gradskom parku. Buduća zadaća šumarskih tehničara ove škole je redovito hranjenje i održavanje kućica i hranilišta, te promatranje ptica koje ih posjećuju, odnosno koja se gnijezde u kućicama.

 
Obavijest

Vijesti

Europski tjedan šuma

Autor: Administrator , 23. 10. 2008.

 

EUROPSKI TJEDAN ŠUMA I ŠUMARSKE POLITIKE
 
            U Hrvatskoj se nizom događaja od 20. do 24. listopada obilježava Europski tjedan šuma i šumarske politike.Tom događaju pridružili su se i učenici 3. i 4. razreda šumarskih tehničara naše škole sa voditeljima Isabelom Postružin, dipl.ing.šum. i Filipom Bachom, dipl.ing.šum.
Njihov cilj bio je doprinijeti zaštiti šuma na ovom području izgradnjom kućica za gniježđenje ptica i hranilišta, čime su postigli lakše gniježđenje i prehranu „korisnih“ ptica za vrijeme nepovoljnih atmosferskih prilika (nedostatak hrane, hladnoća i sl.). Pod „korisnim“ pticama smatraju se sve ptice koje se hrane kukcima u svim njihovim životnim oblicima (imago, gusjenice, kukuljice,...), a koji pričinjaju štete na stablu (list, izbojak, drvo), odnosno na cijeloj šumi. Najpoznatije „korisne“ ptice su djetlići, žune, sjenice, kosovi, vrapci, brgljezi, čvorci, pastirice,...
            Učenici su ovom prilikom izradili 6 kućica za gniježđenje i 2 hranilišta iz vlastitog materijala i iz vlastitih nacrta. Nakon izrade priredili su pred ostalim učenicima kratko predavanje o njihovim radovima i značenju tih radova za šumarstvo. Svi učenici zajedno izašli su na teren u cilju postavljanja kućica na stabla u školskom vrtu i u gradskom parku. Buduća zadaća šumarskih tehničara ove škole je redovito hranjenje i održavanje kućica i hranilišta, te promatranje ptica koje ih posjećuju, odnosno koja se gnijezde u kućicama.

 
Europski tjedan šuma

Autor: Administrator , 23. 10. 2008.

 

EUROPSKI TJEDAN ŠUMA I ŠUMARSKE POLITIKE
 
            U Hrvatskoj se nizom događaja od 20. do 24. listopada obilježava Europski tjedan šuma i šumarske politike.Tom događaju pridružili su se i učenici 3. i 4. razreda šumarskih tehničara naše škole sa voditeljima Isabelom Postružin, dipl.ing.šum. i Filipom Bachom, dipl.ing.šum.
Njihov cilj bio je doprinijeti zaštiti šuma na ovom području izgradnjom kućica za gniježđenje ptica i hranilišta, čime su postigli lakše gniježđenje i prehranu „korisnih“ ptica za vrijeme nepovoljnih atmosferskih prilika (nedostatak hrane, hladnoća i sl.). Pod „korisnim“ pticama smatraju se sve ptice koje se hrane kukcima u svim njihovim životnim oblicima (imago, gusjenice, kukuljice,...), a koji pričinjaju štete na stablu (list, izbojak, drvo), odnosno na cijeloj šumi. Najpoznatije „korisne“ ptice su djetlići, žune, sjenice, kosovi, vrapci, brgljezi, čvorci, pastirice,...
            Učenici su ovom prilikom izradili 6 kućica za gniježđenje i 2 hranilišta iz vlastitog materijala i iz vlastitih nacrta. Nakon izrade priredili su pred ostalim učenicima kratko predavanje o njihovim radovima i značenju tih radova za šumarstvo. Svi učenici zajedno izašli su na teren u cilju postavljanja kućica na stabla u školskom vrtu i u gradskom parku. Buduća zadaća šumarskih tehničara ove škole je redovito hranjenje i održavanje kućica i hranilišta, te promatranje ptica koje ih posjećuju, odnosno koja se gnijezde u kućicama.

 
Europski tjedan šuma

Autor: Administrator , 23. 10. 2008.

 

EUROPSKI TJEDAN ŠUMA I ŠUMARSKE POLITIKE
 
            U Hrvatskoj se nizom događaja od 20. do 24. listopada obilježava Europski tjedan šuma i šumarske politike.Tom događaju pridružili su se i učenici 3. i 4. razreda šumarskih tehničara naše škole sa voditeljima Isabelom Postružin, dipl.ing.šum. i Filipom Bachom, dipl.ing.šum.
Njihov cilj bio je doprinijeti zaštiti šuma na ovom području izgradnjom kućica za gniježđenje ptica i hranilišta, čime su postigli lakše gniježđenje i prehranu „korisnih“ ptica za vrijeme nepovoljnih atmosferskih prilika (nedostatak hrane, hladnoća i sl.). Pod „korisnim“ pticama smatraju se sve ptice koje se hrane kukcima u svim njihovim životnim oblicima (imago, gusjenice, kukuljice,...), a koji pričinjaju štete na stablu (list, izbojak, drvo), odnosno na cijeloj šumi. Najpoznatije „korisne“ ptice su djetlići, žune, sjenice, kosovi, vrapci, brgljezi, čvorci, pastirice,...
            Učenici su ovom prilikom izradili 6 kućica za gniježđenje i 2 hranilišta iz vlastitog materijala i iz vlastitih nacrta. Nakon izrade priredili su pred ostalim učenicima kratko predavanje o njihovim radovima i značenju tih radova za šumarstvo. Svi učenici zajedno izašli su na teren u cilju postavljanja kućica na stabla u školskom vrtu i u gradskom parku. Buduća zadaća šumarskih tehničara ove škole je redovito hranjenje i održavanje kućica i hranilišta, te promatranje ptica koje ih posjećuju, odnosno koja se gnijezde u kućicama.

 
 

HRT-ova ekipa posjetila Srednju školu Gračac 

Što su zabilježile kamere možete pogledati na sljedećem linku:

https://magazin.hrt.hr/mladi/

skola-po-mjeri-ucenika-1-11365897 

 

(P) ostanimo financijsko i digitalno pismeni

 

Galerija: 

Vidi slike

 

Anketa za roditelje: 

Ispuni anketu

 

Priloženi dokumenti:
1. obavijest.docx
2. obavijest.docx

 

Erasmus+ projekt

E-dnevnik

Facebook stranica škole

Kalendar polaganja državne mature

 

 HŽ Infrastruktura - brošura za učenike

« Lipanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Obavijest učenicima putnicima

Obavijest o mogućem naknadnom unosu osobnih identifikacijskih podataka članova kućanstva.

Priloženi dokumenti:
Obavijest ucenicima putnicima.docx

Obavijest za roditelje
ŠK i GPP za 2023/24

Školski kurikulum 2023./2024.

Godišnji plan i program rada 2023./2024.

 

GDPR - SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Kontakt:

e-mail: ss-gracac@ss-gracac.skole.hr

Tel.: 023/773 870

Fax.: 023/773 873

Zakoni i propisi vezani uz područje rada
Akti škole
Vremenici

Vremenik izradbe i obrane završnog rada za šk. godinu 2023./24.

Duplikati i potvrde

Izdavanje duplikata svjedodžbi i potvrda.

Oglašavanje nevažećih dokumenata

Priloženi dokumenti:
OBRAZAC ZA DUPLIKAT SVJEDODZBI.doc

Popis udžbenika
Kalendar aktivnosti

CMS za škole logo
Srednja škola Gračac / Školska 8, HR-23440 Gračac / ss-gracac.skole.hr / ss-gracac@ss-gracac.skole.hr
preskoči na navigaciju