preskoči na sadržaj

Srednja škola Gračac

 > Naslovnica
Promocija škole


Vijesti

Na sajmu "Jesen u Gračacu"

Autor: Maja Basioli Vrandečić, 28. 10. 2016.

Protekli tjedan je u Srednjoj školi Gračac bio u znaku aktivnosti vezanih za obilježavanje Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. I ove godine smo izašli iz dosadašnjih okvira i predstavili se u široj lokalnoj zajednici. 

Tijekom cijelog tjedna učenice iz učeničke zadruge "Otuča" vrijedno su izrađivale raznolike ukrasne predmete od prirodnih materijala, ukazujući time na važnost očuvanja okoliša. Iz njihove male školske radionice rukotvorina izašle su šareno oslikane drvene kuhače i vješalice, zatim satovi, svijećnjaci i ukrasne posude od špage. 

Proizvodi školske zadruge izloženi su na sajmu "Jesen u Gračacu" koji se održao 21. listopada u prostorijama HKD Napredak u Gračacu. Sajam se, uz potporu Općine Gračac i Zadarske županije, održava već deset godina. Svrha sajma je očuvanje bogate obrtičke i gastronomske tradicije Like i okuplja desetak lokalnih OPG-ova. 

Na štandu srednjoškolske zadruge "Otuča" se uz suvenire mogla naći i bogata ponuda finih slastica koje su za tu priliku izradili učenici i nastavnici. 

 
Vijesti

Na sajmu "Jesen u Gračacu"

Autor: Maja Basioli Vrandečić, 28. 10. 2016.

Protekli tjedan je u Srednjoj školi Gračac bio u znaku aktivnosti vezanih za obilježavanje Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. I ove godine smo izašli iz dosadašnjih okvira i predstavili se u široj lokalnoj zajednici. 

Tijekom cijelog tjedna učenice iz učeničke zadruge "Otuča" vrijedno su izrađivale raznolike ukrasne predmete od prirodnih materijala, ukazujući time na važnost očuvanja okoliša. Iz njihove male školske radionice rukotvorina izašle su šareno oslikane drvene kuhače i vješalice, zatim satovi, svijećnjaci i ukrasne posude od špage. 

Proizvodi školske zadruge izloženi su na sajmu "Jesen u Gračacu" koji se održao 21. listopada u prostorijama HKD Napredak u Gračacu. Sajam se, uz potporu Općine Gračac i Zadarske županije, održava već deset godina. Svrha sajma je očuvanje bogate obrtičke i gastronomske tradicije Like i okuplja desetak lokalnih OPG-ova. 

Na štandu srednjoškolske zadruge "Otuča" se uz suvenire mogla naći i bogata ponuda finih slastica koje su za tu priliku izradili učenici i nastavnici. 

 

ORGANIZACIJA NASTAVE – OBAVIJEST!

Na sajmu "Jesen u Gračacu"

Autor: Maja Basioli Vrandečić, 28. 10. 2016.

Protekli tjedan je u Srednjoj školi Gračac bio u znaku aktivnosti vezanih za obilježavanje Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. I ove godine smo izašli iz dosadašnjih okvira i predstavili se u široj lokalnoj zajednici. 

Tijekom cijelog tjedna učenice iz učeničke zadruge "Otuča" vrijedno su izrađivale raznolike ukrasne predmete od prirodnih materijala, ukazujući time na važnost očuvanja okoliša. Iz njihove male školske radionice rukotvorina izašle su šareno oslikane drvene kuhače i vješalice, zatim satovi, svijećnjaci i ukrasne posude od špage. 

Proizvodi školske zadruge izloženi su na sajmu "Jesen u Gračacu" koji se održao 21. listopada u prostorijama HKD Napredak u Gračacu. Sajam se, uz potporu Općine Gračac i Zadarske županije, održava već deset godina. Svrha sajma je očuvanje bogate obrtičke i gastronomske tradicije Like i okuplja desetak lokalnih OPG-ova. 

Na štandu srednjoškolske zadruge "Otuča" se uz suvenire mogla naći i bogata ponuda finih slastica koje su za tu priliku izradili učenici i nastavnici. 

 
Vijesti

Na sajmu "Jesen u Gračacu"

Autor: Maja Basioli Vrandečić, 28. 10. 2016.

Protekli tjedan je u Srednjoj školi Gračac bio u znaku aktivnosti vezanih za obilježavanje Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. I ove godine smo izašli iz dosadašnjih okvira i predstavili se u široj lokalnoj zajednici. 

Tijekom cijelog tjedna učenice iz učeničke zadruge "Otuča" vrijedno su izrađivale raznolike ukrasne predmete od prirodnih materijala, ukazujući time na važnost očuvanja okoliša. Iz njihove male školske radionice rukotvorina izašle su šareno oslikane drvene kuhače i vješalice, zatim satovi, svijećnjaci i ukrasne posude od špage. 

Proizvodi školske zadruge izloženi su na sajmu "Jesen u Gračacu" koji se održao 21. listopada u prostorijama HKD Napredak u Gračacu. Sajam se, uz potporu Općine Gračac i Zadarske županije, održava već deset godina. Svrha sajma je očuvanje bogate obrtičke i gastronomske tradicije Like i okuplja desetak lokalnih OPG-ova. 

Na štandu srednjoškolske zadruge "Otuča" se uz suvenire mogla naći i bogata ponuda finih slastica koje su za tu priliku izradili učenici i nastavnici. 

 
ORGANIZACIJA NASTAVE – OBAVIJEST!

Na sajmu "Jesen u Gračacu"

Autor: Maja Basioli Vrandečić, 28. 10. 2016.

Protekli tjedan je u Srednjoj školi Gračac bio u znaku aktivnosti vezanih za obilježavanje Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. I ove godine smo izašli iz dosadašnjih okvira i predstavili se u široj lokalnoj zajednici. 

Tijekom cijelog tjedna učenice iz učeničke zadruge "Otuča" vrijedno su izrađivale raznolike ukrasne predmete od prirodnih materijala, ukazujući time na važnost očuvanja okoliša. Iz njihove male školske radionice rukotvorina izašle su šareno oslikane drvene kuhače i vješalice, zatim satovi, svijećnjaci i ukrasne posude od špage. 

Proizvodi školske zadruge izloženi su na sajmu "Jesen u Gračacu" koji se održao 21. listopada u prostorijama HKD Napredak u Gračacu. Sajam se, uz potporu Općine Gračac i Zadarske županije, održava već deset godina. Svrha sajma je očuvanje bogate obrtičke i gastronomske tradicije Like i okuplja desetak lokalnih OPG-ova. 

Na štandu srednjoškolske zadruge "Otuča" se uz suvenire mogla naći i bogata ponuda finih slastica koje su za tu priliku izradili učenici i nastavnici. 

 
Vijesti

Na sajmu "Jesen u Gračacu"

Autor: Maja Basioli Vrandečić, 28. 10. 2016.

Protekli tjedan je u Srednjoj školi Gračac bio u znaku aktivnosti vezanih za obilježavanje Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. I ove godine smo izašli iz dosadašnjih okvira i predstavili se u široj lokalnoj zajednici. 

Tijekom cijelog tjedna učenice iz učeničke zadruge "Otuča" vrijedno su izrađivale raznolike ukrasne predmete od prirodnih materijala, ukazujući time na važnost očuvanja okoliša. Iz njihove male školske radionice rukotvorina izašle su šareno oslikane drvene kuhače i vješalice, zatim satovi, svijećnjaci i ukrasne posude od špage. 

Proizvodi školske zadruge izloženi su na sajmu "Jesen u Gračacu" koji se održao 21. listopada u prostorijama HKD Napredak u Gračacu. Sajam se, uz potporu Općine Gračac i Zadarske županije, održava već deset godina. Svrha sajma je očuvanje bogate obrtičke i gastronomske tradicije Like i okuplja desetak lokalnih OPG-ova. 

Na štandu srednjoškolske zadruge "Otuča" se uz suvenire mogla naći i bogata ponuda finih slastica koje su za tu priliku izradili učenici i nastavnici. 

 
Vijesti

Na sajmu "Jesen u Gračacu"

Autor: Maja Basioli Vrandečić, 28. 10. 2016.

Protekli tjedan je u Srednjoj školi Gračac bio u znaku aktivnosti vezanih za obilježavanje Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. I ove godine smo izašli iz dosadašnjih okvira i predstavili se u široj lokalnoj zajednici. 

Tijekom cijelog tjedna učenice iz učeničke zadruge "Otuča" vrijedno su izrađivale raznolike ukrasne predmete od prirodnih materijala, ukazujući time na važnost očuvanja okoliša. Iz njihove male školske radionice rukotvorina izašle su šareno oslikane drvene kuhače i vješalice, zatim satovi, svijećnjaci i ukrasne posude od špage. 

Proizvodi školske zadruge izloženi su na sajmu "Jesen u Gračacu" koji se održao 21. listopada u prostorijama HKD Napredak u Gračacu. Sajam se, uz potporu Općine Gračac i Zadarske županije, održava već deset godina. Svrha sajma je očuvanje bogate obrtičke i gastronomske tradicije Like i okuplja desetak lokalnih OPG-ova. 

Na štandu srednjoškolske zadruge "Otuča" se uz suvenire mogla naći i bogata ponuda finih slastica koje su za tu priliku izradili učenici i nastavnici. 

 
Obavijest

Vijesti

Na sajmu "Jesen u Gračacu"

Autor: Maja Basioli Vrandečić, 28. 10. 2016.

Protekli tjedan je u Srednjoj školi Gračac bio u znaku aktivnosti vezanih za obilježavanje Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. I ove godine smo izašli iz dosadašnjih okvira i predstavili se u široj lokalnoj zajednici. 

Tijekom cijelog tjedna učenice iz učeničke zadruge "Otuča" vrijedno su izrađivale raznolike ukrasne predmete od prirodnih materijala, ukazujući time na važnost očuvanja okoliša. Iz njihove male školske radionice rukotvorina izašle su šareno oslikane drvene kuhače i vješalice, zatim satovi, svijećnjaci i ukrasne posude od špage. 

Proizvodi školske zadruge izloženi su na sajmu "Jesen u Gračacu" koji se održao 21. listopada u prostorijama HKD Napredak u Gračacu. Sajam se, uz potporu Općine Gračac i Zadarske županije, održava već deset godina. Svrha sajma je očuvanje bogate obrtičke i gastronomske tradicije Like i okuplja desetak lokalnih OPG-ova. 

Na štandu srednjoškolske zadruge "Otuča" se uz suvenire mogla naći i bogata ponuda finih slastica koje su za tu priliku izradili učenici i nastavnici. 

 
Na sajmu "Jesen u Gračacu"

Autor: Maja Basioli Vrandečić, 28. 10. 2016.

Protekli tjedan je u Srednjoj školi Gračac bio u znaku aktivnosti vezanih za obilježavanje Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. I ove godine smo izašli iz dosadašnjih okvira i predstavili se u široj lokalnoj zajednici. 

Tijekom cijelog tjedna učenice iz učeničke zadruge "Otuča" vrijedno su izrađivale raznolike ukrasne predmete od prirodnih materijala, ukazujući time na važnost očuvanja okoliša. Iz njihove male školske radionice rukotvorina izašle su šareno oslikane drvene kuhače i vješalice, zatim satovi, svijećnjaci i ukrasne posude od špage. 

Proizvodi školske zadruge izloženi su na sajmu "Jesen u Gračacu" koji se održao 21. listopada u prostorijama HKD Napredak u Gračacu. Sajam se, uz potporu Općine Gračac i Zadarske županije, održava već deset godina. Svrha sajma je očuvanje bogate obrtičke i gastronomske tradicije Like i okuplja desetak lokalnih OPG-ova. 

Na štandu srednjoškolske zadruge "Otuča" se uz suvenire mogla naći i bogata ponuda finih slastica koje su za tu priliku izradili učenici i nastavnici. 

 
Na sajmu "Jesen u Gračacu"

Autor: Maja Basioli Vrandečić, 28. 10. 2016.

Protekli tjedan je u Srednjoj školi Gračac bio u znaku aktivnosti vezanih za obilježavanje Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. I ove godine smo izašli iz dosadašnjih okvira i predstavili se u široj lokalnoj zajednici. 

Tijekom cijelog tjedna učenice iz učeničke zadruge "Otuča" vrijedno su izrađivale raznolike ukrasne predmete od prirodnih materijala, ukazujući time na važnost očuvanja okoliša. Iz njihove male školske radionice rukotvorina izašle su šareno oslikane drvene kuhače i vješalice, zatim satovi, svijećnjaci i ukrasne posude od špage. 

Proizvodi školske zadruge izloženi su na sajmu "Jesen u Gračacu" koji se održao 21. listopada u prostorijama HKD Napredak u Gračacu. Sajam se, uz potporu Općine Gračac i Zadarske županije, održava već deset godina. Svrha sajma je očuvanje bogate obrtičke i gastronomske tradicije Like i okuplja desetak lokalnih OPG-ova. 

Na štandu srednjoškolske zadruge "Otuča" se uz suvenire mogla naći i bogata ponuda finih slastica koje su za tu priliku izradili učenici i nastavnici. 

 
 

HRT-ova ekipa posjetila Srednju školu Gračac 

Što su zabilježile kamere možete pogledati na sljedećem linku:

https://magazin.hrt.hr/mladi/

skola-po-mjeri-ucenika-1-11365897 

 

(P) ostanimo financijsko i digitalno pismeni

 

Galerija: 

Vidi slike

 

Anketa za roditelje: 

Ispuni anketu

 

Priloženi dokumenti:
1. obavijest.docx
2. obavijest.docx

 

Erasmus+ projekt

E-dnevnik

Facebook stranica škole

Kalendar polaganja državne mature

 

 HŽ Infrastruktura - brošura za učenike

« Lipanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Obavijest učenicima putnicima

Obavijest o mogućem naknadnom unosu osobnih identifikacijskih podataka članova kućanstva.

Priloženi dokumenti:
Obavijest ucenicima putnicima.docx

Obavijest za roditelje
ŠK i GPP za 2023/24

Školski kurikulum 2023./2024.

Godišnji plan i program rada 2023./2024.

 

GDPR - SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Kontakt:

e-mail: ss-gracac@ss-gracac.skole.hr

Tel.: 023/773 870

Fax.: 023/773 873

Zakoni i propisi vezani uz područje rada
Akti škole
Vremenici

Vremenik izradbe i obrane završnog rada za šk. godinu 2023./24.

Duplikati i potvrde

Izdavanje duplikata svjedodžbi i potvrda.

Oglašavanje nevažećih dokumenata

Priloženi dokumenti:
OBRAZAC ZA DUPLIKAT SVJEDODZBI.doc

Popis udžbenika
Kalendar aktivnosti

CMS za škole logo
Srednja škola Gračac / Školska 8, HR-23440 Gračac / ss-gracac.skole.hr / ss-gracac@ss-gracac.skole.hr
preskoči na navigaciju