preskoči na sadržaj

Srednja škola Gračac

 > Naslovnica
Promocija škole


Vijesti

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

Autor: Marina Štimac, 11. 10. 2017.

U nastavku možete vidjeti natječaj za radna mjesta od 11. listopada 2017. godine.

SREDNJA ŠKOLA GRAČAC

Školska 8

23 440 Gračac

Tel./fax. 023/773-870

e-mail: ss-gracac@ss-gracac.skole.hr

KLASA: 602-03/17-07/07

URBROJ: 2198-1-70-17-1

Gračac, 11.listopada 2017.g.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ,126/12, 94/13,7/17)  Srednja škola Gračac raspisuje                        

N  A  T  J  E  Č  A  J

za popunu radnih mjesta :

Nastavnik matematike, 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme s punim radnim vremenom od 40 sati tjedno.

Nastavnik matematike, 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 4 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

Nastavnik računalstva, 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme s nepunim radnim vremenom od  2 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

Nastavnik osnova elektrotehnike i elektronike, 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 1 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

Spremačica, 1 izvršitelj, na određeno radno vrijeme s punim  radnim vremenom od 40 sati tjedno.

 

Uz opći uvjet zasnivanja radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju ispuniti i posebne uvjete iz:

Čl. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ,126/12, 94/13, 152/14, 7/17)
Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, broj 1/96 i 80/99)

Uz pismenu prijavu kandidati trebaju priložit (u originalu ili preslici):

 životopis (vlastoručno potpisan)
dokaz o državljanstvu
dokaz o stečenoj stručnoj spremi
uvjerenje o nekažnjavanju u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruje.

Na natječaj za radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. 

Kandidat je obvezan u prijavi navesti redni broj radnog mjesta na koji se prijavljuje. Ukoliko se prijavljuje na više radnih mjesta u jednoj prijavi se navodi redni brojevi svih radnih mjesta na koja se prijavljuje a dokumentacija se dostavlja u jednom primjerku.

Natječaj traje od 12. listopada 2017.g. do 19.listopada 2017.g.

Natječaj je objavljen 11.listopada 2017.g.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole:  Srednja škola Gračac, Školska 8, 23 440 Gračac.

                                                                                                                     Ravnateljica:

Ivana Jelinčić Lasić, dipl.psi.

 

                                                                              
Vijesti

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

Autor: Marina Štimac, 11. 10. 2017.

U nastavku možete vidjeti natječaj za radna mjesta od 11. listopada 2017. godine.

SREDNJA ŠKOLA GRAČAC

Školska 8

23 440 Gračac

Tel./fax. 023/773-870

e-mail: ss-gracac@ss-gracac.skole.hr

KLASA: 602-03/17-07/07

URBROJ: 2198-1-70-17-1

Gračac, 11.listopada 2017.g.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ,126/12, 94/13,7/17)  Srednja škola Gračac raspisuje                        

N  A  T  J  E  Č  A  J

za popunu radnih mjesta :

Nastavnik matematike, 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme s punim radnim vremenom od 40 sati tjedno.

Nastavnik matematike, 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 4 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

Nastavnik računalstva, 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme s nepunim radnim vremenom od  2 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

Nastavnik osnova elektrotehnike i elektronike, 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 1 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

Spremačica, 1 izvršitelj, na određeno radno vrijeme s punim  radnim vremenom od 40 sati tjedno.

 

Uz opći uvjet zasnivanja radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju ispuniti i posebne uvjete iz:

Čl. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ,126/12, 94/13, 152/14, 7/17)
Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, broj 1/96 i 80/99)

Uz pismenu prijavu kandidati trebaju priložit (u originalu ili preslici):

 životopis (vlastoručno potpisan)
dokaz o državljanstvu
dokaz o stečenoj stručnoj spremi
uvjerenje o nekažnjavanju u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruje.

Na natječaj za radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. 

Kandidat je obvezan u prijavi navesti redni broj radnog mjesta na koji se prijavljuje. Ukoliko se prijavljuje na više radnih mjesta u jednoj prijavi se navodi redni brojevi svih radnih mjesta na koja se prijavljuje a dokumentacija se dostavlja u jednom primjerku.

Natječaj traje od 12. listopada 2017.g. do 19.listopada 2017.g.

Natječaj je objavljen 11.listopada 2017.g.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole:  Srednja škola Gračac, Školska 8, 23 440 Gračac.

                                                                                                                     Ravnateljica:

Ivana Jelinčić Lasić, dipl.psi.

 

                                                                              

ORGANIZACIJA NASTAVE – OBAVIJEST!

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

Autor: Marina Štimac, 11. 10. 2017.

U nastavku možete vidjeti natječaj za radna mjesta od 11. listopada 2017. godine.

SREDNJA ŠKOLA GRAČAC

Školska 8

23 440 Gračac

Tel./fax. 023/773-870

e-mail: ss-gracac@ss-gracac.skole.hr

KLASA: 602-03/17-07/07

URBROJ: 2198-1-70-17-1

Gračac, 11.listopada 2017.g.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ,126/12, 94/13,7/17)  Srednja škola Gračac raspisuje                        

N  A  T  J  E  Č  A  J

za popunu radnih mjesta :

Nastavnik matematike, 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme s punim radnim vremenom od 40 sati tjedno.

Nastavnik matematike, 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 4 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

Nastavnik računalstva, 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme s nepunim radnim vremenom od  2 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

Nastavnik osnova elektrotehnike i elektronike, 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 1 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

Spremačica, 1 izvršitelj, na određeno radno vrijeme s punim  radnim vremenom od 40 sati tjedno.

 

Uz opći uvjet zasnivanja radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju ispuniti i posebne uvjete iz:

Čl. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ,126/12, 94/13, 152/14, 7/17)
Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, broj 1/96 i 80/99)

Uz pismenu prijavu kandidati trebaju priložit (u originalu ili preslici):

 životopis (vlastoručno potpisan)
dokaz o državljanstvu
dokaz o stečenoj stručnoj spremi
uvjerenje o nekažnjavanju u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruje.

Na natječaj za radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. 

Kandidat je obvezan u prijavi navesti redni broj radnog mjesta na koji se prijavljuje. Ukoliko se prijavljuje na više radnih mjesta u jednoj prijavi se navodi redni brojevi svih radnih mjesta na koja se prijavljuje a dokumentacija se dostavlja u jednom primjerku.

Natječaj traje od 12. listopada 2017.g. do 19.listopada 2017.g.

Natječaj je objavljen 11.listopada 2017.g.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole:  Srednja škola Gračac, Školska 8, 23 440 Gračac.

                                                                                                                     Ravnateljica:

Ivana Jelinčić Lasić, dipl.psi.

 

                                                                              
Vijesti

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

Autor: Marina Štimac, 11. 10. 2017.

U nastavku možete vidjeti natječaj za radna mjesta od 11. listopada 2017. godine.

SREDNJA ŠKOLA GRAČAC

Školska 8

23 440 Gračac

Tel./fax. 023/773-870

e-mail: ss-gracac@ss-gracac.skole.hr

KLASA: 602-03/17-07/07

URBROJ: 2198-1-70-17-1

Gračac, 11.listopada 2017.g.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ,126/12, 94/13,7/17)  Srednja škola Gračac raspisuje                        

N  A  T  J  E  Č  A  J

za popunu radnih mjesta :

Nastavnik matematike, 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme s punim radnim vremenom od 40 sati tjedno.

Nastavnik matematike, 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 4 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

Nastavnik računalstva, 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme s nepunim radnim vremenom od  2 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

Nastavnik osnova elektrotehnike i elektronike, 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 1 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

Spremačica, 1 izvršitelj, na određeno radno vrijeme s punim  radnim vremenom od 40 sati tjedno.

 

Uz opći uvjet zasnivanja radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju ispuniti i posebne uvjete iz:

Čl. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ,126/12, 94/13, 152/14, 7/17)
Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, broj 1/96 i 80/99)

Uz pismenu prijavu kandidati trebaju priložit (u originalu ili preslici):

 životopis (vlastoručno potpisan)
dokaz o državljanstvu
dokaz o stečenoj stručnoj spremi
uvjerenje o nekažnjavanju u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruje.

Na natječaj za radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. 

Kandidat je obvezan u prijavi navesti redni broj radnog mjesta na koji se prijavljuje. Ukoliko se prijavljuje na više radnih mjesta u jednoj prijavi se navodi redni brojevi svih radnih mjesta na koja se prijavljuje a dokumentacija se dostavlja u jednom primjerku.

Natječaj traje od 12. listopada 2017.g. do 19.listopada 2017.g.

Natječaj je objavljen 11.listopada 2017.g.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole:  Srednja škola Gračac, Školska 8, 23 440 Gračac.

                                                                                                                     Ravnateljica:

Ivana Jelinčić Lasić, dipl.psi.

 

                                                                              
ORGANIZACIJA NASTAVE – OBAVIJEST!

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

Autor: Marina Štimac, 11. 10. 2017.

U nastavku možete vidjeti natječaj za radna mjesta od 11. listopada 2017. godine.

SREDNJA ŠKOLA GRAČAC

Školska 8

23 440 Gračac

Tel./fax. 023/773-870

e-mail: ss-gracac@ss-gracac.skole.hr

KLASA: 602-03/17-07/07

URBROJ: 2198-1-70-17-1

Gračac, 11.listopada 2017.g.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ,126/12, 94/13,7/17)  Srednja škola Gračac raspisuje                        

N  A  T  J  E  Č  A  J

za popunu radnih mjesta :

Nastavnik matematike, 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme s punim radnim vremenom od 40 sati tjedno.

Nastavnik matematike, 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 4 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

Nastavnik računalstva, 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme s nepunim radnim vremenom od  2 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

Nastavnik osnova elektrotehnike i elektronike, 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 1 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

Spremačica, 1 izvršitelj, na određeno radno vrijeme s punim  radnim vremenom od 40 sati tjedno.

 

Uz opći uvjet zasnivanja radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju ispuniti i posebne uvjete iz:

Čl. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ,126/12, 94/13, 152/14, 7/17)
Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, broj 1/96 i 80/99)

Uz pismenu prijavu kandidati trebaju priložit (u originalu ili preslici):

 životopis (vlastoručno potpisan)
dokaz o državljanstvu
dokaz o stečenoj stručnoj spremi
uvjerenje o nekažnjavanju u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruje.

Na natječaj za radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. 

Kandidat je obvezan u prijavi navesti redni broj radnog mjesta na koji se prijavljuje. Ukoliko se prijavljuje na više radnih mjesta u jednoj prijavi se navodi redni brojevi svih radnih mjesta na koja se prijavljuje a dokumentacija se dostavlja u jednom primjerku.

Natječaj traje od 12. listopada 2017.g. do 19.listopada 2017.g.

Natječaj je objavljen 11.listopada 2017.g.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole:  Srednja škola Gračac, Školska 8, 23 440 Gračac.

                                                                                                                     Ravnateljica:

Ivana Jelinčić Lasić, dipl.psi.

 

                                                                              
Vijesti

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

Autor: Marina Štimac, 11. 10. 2017.

U nastavku možete vidjeti natječaj za radna mjesta od 11. listopada 2017. godine.

SREDNJA ŠKOLA GRAČAC

Školska 8

23 440 Gračac

Tel./fax. 023/773-870

e-mail: ss-gracac@ss-gracac.skole.hr

KLASA: 602-03/17-07/07

URBROJ: 2198-1-70-17-1

Gračac, 11.listopada 2017.g.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ,126/12, 94/13,7/17)  Srednja škola Gračac raspisuje                        

N  A  T  J  E  Č  A  J

za popunu radnih mjesta :

Nastavnik matematike, 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme s punim radnim vremenom od 40 sati tjedno.

Nastavnik matematike, 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 4 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

Nastavnik računalstva, 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme s nepunim radnim vremenom od  2 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

Nastavnik osnova elektrotehnike i elektronike, 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 1 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

Spremačica, 1 izvršitelj, na određeno radno vrijeme s punim  radnim vremenom od 40 sati tjedno.

 

Uz opći uvjet zasnivanja radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju ispuniti i posebne uvjete iz:

Čl. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ,126/12, 94/13, 152/14, 7/17)
Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, broj 1/96 i 80/99)

Uz pismenu prijavu kandidati trebaju priložit (u originalu ili preslici):

 životopis (vlastoručno potpisan)
dokaz o državljanstvu
dokaz o stečenoj stručnoj spremi
uvjerenje o nekažnjavanju u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruje.

Na natječaj za radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. 

Kandidat je obvezan u prijavi navesti redni broj radnog mjesta na koji se prijavljuje. Ukoliko se prijavljuje na više radnih mjesta u jednoj prijavi se navodi redni brojevi svih radnih mjesta na koja se prijavljuje a dokumentacija se dostavlja u jednom primjerku.

Natječaj traje od 12. listopada 2017.g. do 19.listopada 2017.g.

Natječaj je objavljen 11.listopada 2017.g.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole:  Srednja škola Gračac, Školska 8, 23 440 Gračac.

                                                                                                                     Ravnateljica:

Ivana Jelinčić Lasić, dipl.psi.

 

                                                                              
Vijesti

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

Autor: Marina Štimac, 11. 10. 2017.

U nastavku možete vidjeti natječaj za radna mjesta od 11. listopada 2017. godine.

SREDNJA ŠKOLA GRAČAC

Školska 8

23 440 Gračac

Tel./fax. 023/773-870

e-mail: ss-gracac@ss-gracac.skole.hr

KLASA: 602-03/17-07/07

URBROJ: 2198-1-70-17-1

Gračac, 11.listopada 2017.g.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ,126/12, 94/13,7/17)  Srednja škola Gračac raspisuje                        

N  A  T  J  E  Č  A  J

za popunu radnih mjesta :

Nastavnik matematike, 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme s punim radnim vremenom od 40 sati tjedno.

Nastavnik matematike, 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 4 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

Nastavnik računalstva, 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme s nepunim radnim vremenom od  2 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

Nastavnik osnova elektrotehnike i elektronike, 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 1 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

Spremačica, 1 izvršitelj, na određeno radno vrijeme s punim  radnim vremenom od 40 sati tjedno.

 

Uz opći uvjet zasnivanja radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju ispuniti i posebne uvjete iz:

Čl. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ,126/12, 94/13, 152/14, 7/17)
Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, broj 1/96 i 80/99)

Uz pismenu prijavu kandidati trebaju priložit (u originalu ili preslici):

 životopis (vlastoručno potpisan)
dokaz o državljanstvu
dokaz o stečenoj stručnoj spremi
uvjerenje o nekažnjavanju u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruje.

Na natječaj za radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. 

Kandidat je obvezan u prijavi navesti redni broj radnog mjesta na koji se prijavljuje. Ukoliko se prijavljuje na više radnih mjesta u jednoj prijavi se navodi redni brojevi svih radnih mjesta na koja se prijavljuje a dokumentacija se dostavlja u jednom primjerku.

Natječaj traje od 12. listopada 2017.g. do 19.listopada 2017.g.

Natječaj je objavljen 11.listopada 2017.g.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole:  Srednja škola Gračac, Školska 8, 23 440 Gračac.

                                                                                                                     Ravnateljica:

Ivana Jelinčić Lasić, dipl.psi.

 

                                                                              
Obavijest

Vijesti

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

Autor: Marina Štimac, 11. 10. 2017.

U nastavku možete vidjeti natječaj za radna mjesta od 11. listopada 2017. godine.

SREDNJA ŠKOLA GRAČAC

Školska 8

23 440 Gračac

Tel./fax. 023/773-870

e-mail: ss-gracac@ss-gracac.skole.hr

KLASA: 602-03/17-07/07

URBROJ: 2198-1-70-17-1

Gračac, 11.listopada 2017.g.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ,126/12, 94/13,7/17)  Srednja škola Gračac raspisuje                        

N  A  T  J  E  Č  A  J

za popunu radnih mjesta :

Nastavnik matematike, 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme s punim radnim vremenom od 40 sati tjedno.

Nastavnik matematike, 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 4 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

Nastavnik računalstva, 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme s nepunim radnim vremenom od  2 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

Nastavnik osnova elektrotehnike i elektronike, 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 1 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

Spremačica, 1 izvršitelj, na određeno radno vrijeme s punim  radnim vremenom od 40 sati tjedno.

 

Uz opći uvjet zasnivanja radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju ispuniti i posebne uvjete iz:

Čl. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ,126/12, 94/13, 152/14, 7/17)
Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, broj 1/96 i 80/99)

Uz pismenu prijavu kandidati trebaju priložit (u originalu ili preslici):

 životopis (vlastoručno potpisan)
dokaz o državljanstvu
dokaz o stečenoj stručnoj spremi
uvjerenje o nekažnjavanju u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruje.

Na natječaj za radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. 

Kandidat je obvezan u prijavi navesti redni broj radnog mjesta na koji se prijavljuje. Ukoliko se prijavljuje na više radnih mjesta u jednoj prijavi se navodi redni brojevi svih radnih mjesta na koja se prijavljuje a dokumentacija se dostavlja u jednom primjerku.

Natječaj traje od 12. listopada 2017.g. do 19.listopada 2017.g.

Natječaj je objavljen 11.listopada 2017.g.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole:  Srednja škola Gračac, Školska 8, 23 440 Gračac.

                                                                                                                     Ravnateljica:

Ivana Jelinčić Lasić, dipl.psi.

 

                                                                              
NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

Autor: Marina Štimac, 11. 10. 2017.

U nastavku možete vidjeti natječaj za radna mjesta od 11. listopada 2017. godine.

SREDNJA ŠKOLA GRAČAC

Školska 8

23 440 Gračac

Tel./fax. 023/773-870

e-mail: ss-gracac@ss-gracac.skole.hr

KLASA: 602-03/17-07/07

URBROJ: 2198-1-70-17-1

Gračac, 11.listopada 2017.g.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ,126/12, 94/13,7/17)  Srednja škola Gračac raspisuje                        

N  A  T  J  E  Č  A  J

za popunu radnih mjesta :

Nastavnik matematike, 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme s punim radnim vremenom od 40 sati tjedno.

Nastavnik matematike, 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 4 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

Nastavnik računalstva, 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme s nepunim radnim vremenom od  2 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

Nastavnik osnova elektrotehnike i elektronike, 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 1 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

Spremačica, 1 izvršitelj, na određeno radno vrijeme s punim  radnim vremenom od 40 sati tjedno.

 

Uz opći uvjet zasnivanja radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju ispuniti i posebne uvjete iz:

Čl. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ,126/12, 94/13, 152/14, 7/17)
Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, broj 1/96 i 80/99)

Uz pismenu prijavu kandidati trebaju priložit (u originalu ili preslici):

 životopis (vlastoručno potpisan)
dokaz o državljanstvu
dokaz o stečenoj stručnoj spremi
uvjerenje o nekažnjavanju u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruje.

Na natječaj za radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. 

Kandidat je obvezan u prijavi navesti redni broj radnog mjesta na koji se prijavljuje. Ukoliko se prijavljuje na više radnih mjesta u jednoj prijavi se navodi redni brojevi svih radnih mjesta na koja se prijavljuje a dokumentacija se dostavlja u jednom primjerku.

Natječaj traje od 12. listopada 2017.g. do 19.listopada 2017.g.

Natječaj je objavljen 11.listopada 2017.g.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole:  Srednja škola Gračac, Školska 8, 23 440 Gračac.

                                                                                                                     Ravnateljica:

Ivana Jelinčić Lasić, dipl.psi.

 

                                                                              
NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

Autor: Marina Štimac, 11. 10. 2017.

U nastavku možete vidjeti natječaj za radna mjesta od 11. listopada 2017. godine.

SREDNJA ŠKOLA GRAČAC

Školska 8

23 440 Gračac

Tel./fax. 023/773-870

e-mail: ss-gracac@ss-gracac.skole.hr

KLASA: 602-03/17-07/07

URBROJ: 2198-1-70-17-1

Gračac, 11.listopada 2017.g.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ,126/12, 94/13,7/17)  Srednja škola Gračac raspisuje                        

N  A  T  J  E  Č  A  J

za popunu radnih mjesta :

Nastavnik matematike, 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme s punim radnim vremenom od 40 sati tjedno.

Nastavnik matematike, 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 4 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

Nastavnik računalstva, 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme s nepunim radnim vremenom od  2 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

Nastavnik osnova elektrotehnike i elektronike, 1 izvršitelj, na neodređeno radno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 1 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena

Spremačica, 1 izvršitelj, na određeno radno vrijeme s punim  radnim vremenom od 40 sati tjedno.

 

Uz opći uvjet zasnivanja radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju ispuniti i posebne uvjete iz:

Čl. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ,126/12, 94/13, 152/14, 7/17)
Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, broj 1/96 i 80/99)

Uz pismenu prijavu kandidati trebaju priložit (u originalu ili preslici):

 životopis (vlastoručno potpisan)
dokaz o državljanstvu
dokaz o stečenoj stručnoj spremi
uvjerenje o nekažnjavanju u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruje.

Na natječaj za radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. 

Kandidat je obvezan u prijavi navesti redni broj radnog mjesta na koji se prijavljuje. Ukoliko se prijavljuje na više radnih mjesta u jednoj prijavi se navodi redni brojevi svih radnih mjesta na koja se prijavljuje a dokumentacija se dostavlja u jednom primjerku.

Natječaj traje od 12. listopada 2017.g. do 19.listopada 2017.g.

Natječaj je objavljen 11.listopada 2017.g.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole:  Srednja škola Gračac, Školska 8, 23 440 Gračac.

                                                                                                                     Ravnateljica:

Ivana Jelinčić Lasić, dipl.psi.

 

                                                                              
 

HRT-ova ekipa posjetila Srednju školu Gračac 

Što su zabilježile kamere možete pogledati na sljedećem linku:

https://magazin.hrt.hr/mladi/

skola-po-mjeri-ucenika-1-11365897 

 

(P) ostanimo financijsko i digitalno pismeni

 

Galerija: 

Vidi slike

 

Anketa za roditelje: 

Ispuni anketu

 

Priloženi dokumenti:
1. obavijest.docx
2. obavijest.docx

 

Erasmus+ projekt

E-dnevnik

Facebook stranica škole

Kalendar polaganja državne mature

 

 HŽ Infrastruktura - brošura za učenike

« Lipanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Obavijest učenicima putnicima

Obavijest o mogućem naknadnom unosu osobnih identifikacijskih podataka članova kućanstva.

Priloženi dokumenti:
Obavijest ucenicima putnicima.docx

Obavijest za roditelje
ŠK i GPP za 2023/24

Školski kurikulum 2023./2024.

Godišnji plan i program rada 2023./2024.

 

GDPR - SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Kontakt:

e-mail: ss-gracac@ss-gracac.skole.hr

Tel.: 023/773 870

Fax.: 023/773 873

Zakoni i propisi vezani uz područje rada
Akti škole
Vremenici

Vremenik izradbe i obrane završnog rada za šk. godinu 2023./24.

Duplikati i potvrde

Izdavanje duplikata svjedodžbi i potvrda.

Oglašavanje nevažećih dokumenata

Priloženi dokumenti:
OBRAZAC ZA DUPLIKAT SVJEDODZBI.doc

Popis udžbenika
Kalendar aktivnosti

CMS za škole logo
Srednja škola Gračac / Školska 8, HR-23440 Gračac / ss-gracac.skole.hr / ss-gracac@ss-gracac.skole.hr
preskoči na navigaciju