preskoči na sadržaj

Srednja škola Gračac

 > Naslovnica
Promocija škole


Vijesti

Terenska nastava šumarskih tehničara na otoku Rabu

Autor: Maja Basioli Vrandečić, 21. 5. 2018.

Od 10. do 12. svibnja učenici 3.b i 4.b razreda smjera šumarski tehničar Srednje škole Gračac pohodili su stručnu terensku nastavu u Senjsku dragu i otok Rab. Terensku nastavu vodili su Marija Maras, Sandra Fulanović i Filip Bach, nastavnici šumarske grupe predmeta.

 Prvi dio terenske nastave učenici su proveli na predjelu Senjska draga, a zatim su se uputili prema otoku Rabu. Ondje su bili smješteni u NPŠO Rab Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Kao i svake godine zaposlenici objekta, Branko i Tomislav, su ljubazno ugostili učenike i nastavnike dočekavši ih s bogatom večerom,a i slijedeća dva dana su neprestano bili na usluzi i učenicima i nastavnicima. Nastava se održavala unutar predjela Kalifront i šume Dundo, a učenici su imali priliku obići i stari grad Rab i doći do Kamenjaka-najvišeg vrha otoka Raba.  Na terenskoj nastavi učenici su upoznati s praktičnim dijelom nastave iz stručnih predmeta. Ovo je bila još jedna lijepa prilika da učenici teoretsko znanje primijene u praksi. Povratak u Gračac je bio u subotu popodnevnim satima.

 

 
Vijesti

Terenska nastava šumarskih tehničara na otoku Rabu

Autor: Maja Basioli Vrandečić, 21. 5. 2018.

Od 10. do 12. svibnja učenici 3.b i 4.b razreda smjera šumarski tehničar Srednje škole Gračac pohodili su stručnu terensku nastavu u Senjsku dragu i otok Rab. Terensku nastavu vodili su Marija Maras, Sandra Fulanović i Filip Bach, nastavnici šumarske grupe predmeta.

 Prvi dio terenske nastave učenici su proveli na predjelu Senjska draga, a zatim su se uputili prema otoku Rabu. Ondje su bili smješteni u NPŠO Rab Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Kao i svake godine zaposlenici objekta, Branko i Tomislav, su ljubazno ugostili učenike i nastavnike dočekavši ih s bogatom večerom,a i slijedeća dva dana su neprestano bili na usluzi i učenicima i nastavnicima. Nastava se održavala unutar predjela Kalifront i šume Dundo, a učenici su imali priliku obići i stari grad Rab i doći do Kamenjaka-najvišeg vrha otoka Raba.  Na terenskoj nastavi učenici su upoznati s praktičnim dijelom nastave iz stručnih predmeta. Ovo je bila još jedna lijepa prilika da učenici teoretsko znanje primijene u praksi. Povratak u Gračac je bio u subotu popodnevnim satima.

 

 

ORGANIZACIJA NASTAVE – OBAVIJEST!

Terenska nastava šumarskih tehničara na otoku Rabu

Autor: Maja Basioli Vrandečić, 21. 5. 2018.

Od 10. do 12. svibnja učenici 3.b i 4.b razreda smjera šumarski tehničar Srednje škole Gračac pohodili su stručnu terensku nastavu u Senjsku dragu i otok Rab. Terensku nastavu vodili su Marija Maras, Sandra Fulanović i Filip Bach, nastavnici šumarske grupe predmeta.

 Prvi dio terenske nastave učenici su proveli na predjelu Senjska draga, a zatim su se uputili prema otoku Rabu. Ondje su bili smješteni u NPŠO Rab Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Kao i svake godine zaposlenici objekta, Branko i Tomislav, su ljubazno ugostili učenike i nastavnike dočekavši ih s bogatom večerom,a i slijedeća dva dana su neprestano bili na usluzi i učenicima i nastavnicima. Nastava se održavala unutar predjela Kalifront i šume Dundo, a učenici su imali priliku obići i stari grad Rab i doći do Kamenjaka-najvišeg vrha otoka Raba.  Na terenskoj nastavi učenici su upoznati s praktičnim dijelom nastave iz stručnih predmeta. Ovo je bila još jedna lijepa prilika da učenici teoretsko znanje primijene u praksi. Povratak u Gračac je bio u subotu popodnevnim satima.

 

 
Vijesti

Terenska nastava šumarskih tehničara na otoku Rabu

Autor: Maja Basioli Vrandečić, 21. 5. 2018.

Od 10. do 12. svibnja učenici 3.b i 4.b razreda smjera šumarski tehničar Srednje škole Gračac pohodili su stručnu terensku nastavu u Senjsku dragu i otok Rab. Terensku nastavu vodili su Marija Maras, Sandra Fulanović i Filip Bach, nastavnici šumarske grupe predmeta.

 Prvi dio terenske nastave učenici su proveli na predjelu Senjska draga, a zatim su se uputili prema otoku Rabu. Ondje su bili smješteni u NPŠO Rab Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Kao i svake godine zaposlenici objekta, Branko i Tomislav, su ljubazno ugostili učenike i nastavnike dočekavši ih s bogatom večerom,a i slijedeća dva dana su neprestano bili na usluzi i učenicima i nastavnicima. Nastava se održavala unutar predjela Kalifront i šume Dundo, a učenici su imali priliku obići i stari grad Rab i doći do Kamenjaka-najvišeg vrha otoka Raba.  Na terenskoj nastavi učenici su upoznati s praktičnim dijelom nastave iz stručnih predmeta. Ovo je bila još jedna lijepa prilika da učenici teoretsko znanje primijene u praksi. Povratak u Gračac je bio u subotu popodnevnim satima.

 

 
ORGANIZACIJA NASTAVE – OBAVIJEST!

Terenska nastava šumarskih tehničara na otoku Rabu

Autor: Maja Basioli Vrandečić, 21. 5. 2018.

Od 10. do 12. svibnja učenici 3.b i 4.b razreda smjera šumarski tehničar Srednje škole Gračac pohodili su stručnu terensku nastavu u Senjsku dragu i otok Rab. Terensku nastavu vodili su Marija Maras, Sandra Fulanović i Filip Bach, nastavnici šumarske grupe predmeta.

 Prvi dio terenske nastave učenici su proveli na predjelu Senjska draga, a zatim su se uputili prema otoku Rabu. Ondje su bili smješteni u NPŠO Rab Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Kao i svake godine zaposlenici objekta, Branko i Tomislav, su ljubazno ugostili učenike i nastavnike dočekavši ih s bogatom večerom,a i slijedeća dva dana su neprestano bili na usluzi i učenicima i nastavnicima. Nastava se održavala unutar predjela Kalifront i šume Dundo, a učenici su imali priliku obići i stari grad Rab i doći do Kamenjaka-najvišeg vrha otoka Raba.  Na terenskoj nastavi učenici su upoznati s praktičnim dijelom nastave iz stručnih predmeta. Ovo je bila još jedna lijepa prilika da učenici teoretsko znanje primijene u praksi. Povratak u Gračac je bio u subotu popodnevnim satima.

 

 
Vijesti

Terenska nastava šumarskih tehničara na otoku Rabu

Autor: Maja Basioli Vrandečić, 21. 5. 2018.

Od 10. do 12. svibnja učenici 3.b i 4.b razreda smjera šumarski tehničar Srednje škole Gračac pohodili su stručnu terensku nastavu u Senjsku dragu i otok Rab. Terensku nastavu vodili su Marija Maras, Sandra Fulanović i Filip Bach, nastavnici šumarske grupe predmeta.

 Prvi dio terenske nastave učenici su proveli na predjelu Senjska draga, a zatim su se uputili prema otoku Rabu. Ondje su bili smješteni u NPŠO Rab Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Kao i svake godine zaposlenici objekta, Branko i Tomislav, su ljubazno ugostili učenike i nastavnike dočekavši ih s bogatom večerom,a i slijedeća dva dana su neprestano bili na usluzi i učenicima i nastavnicima. Nastava se održavala unutar predjela Kalifront i šume Dundo, a učenici su imali priliku obići i stari grad Rab i doći do Kamenjaka-najvišeg vrha otoka Raba.  Na terenskoj nastavi učenici su upoznati s praktičnim dijelom nastave iz stručnih predmeta. Ovo je bila još jedna lijepa prilika da učenici teoretsko znanje primijene u praksi. Povratak u Gračac je bio u subotu popodnevnim satima.

 

 
Vijesti

Terenska nastava šumarskih tehničara na otoku Rabu

Autor: Maja Basioli Vrandečić, 21. 5. 2018.

Od 10. do 12. svibnja učenici 3.b i 4.b razreda smjera šumarski tehničar Srednje škole Gračac pohodili su stručnu terensku nastavu u Senjsku dragu i otok Rab. Terensku nastavu vodili su Marija Maras, Sandra Fulanović i Filip Bach, nastavnici šumarske grupe predmeta.

 Prvi dio terenske nastave učenici su proveli na predjelu Senjska draga, a zatim su se uputili prema otoku Rabu. Ondje su bili smješteni u NPŠO Rab Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Kao i svake godine zaposlenici objekta, Branko i Tomislav, su ljubazno ugostili učenike i nastavnike dočekavši ih s bogatom večerom,a i slijedeća dva dana su neprestano bili na usluzi i učenicima i nastavnicima. Nastava se održavala unutar predjela Kalifront i šume Dundo, a učenici su imali priliku obići i stari grad Rab i doći do Kamenjaka-najvišeg vrha otoka Raba.  Na terenskoj nastavi učenici su upoznati s praktičnim dijelom nastave iz stručnih predmeta. Ovo je bila još jedna lijepa prilika da učenici teoretsko znanje primijene u praksi. Povratak u Gračac je bio u subotu popodnevnim satima.

 

 
Obavijest

Vijesti

Terenska nastava šumarskih tehničara na otoku Rabu

Autor: Maja Basioli Vrandečić, 21. 5. 2018.

Od 10. do 12. svibnja učenici 3.b i 4.b razreda smjera šumarski tehničar Srednje škole Gračac pohodili su stručnu terensku nastavu u Senjsku dragu i otok Rab. Terensku nastavu vodili su Marija Maras, Sandra Fulanović i Filip Bach, nastavnici šumarske grupe predmeta.

 Prvi dio terenske nastave učenici su proveli na predjelu Senjska draga, a zatim su se uputili prema otoku Rabu. Ondje su bili smješteni u NPŠO Rab Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Kao i svake godine zaposlenici objekta, Branko i Tomislav, su ljubazno ugostili učenike i nastavnike dočekavši ih s bogatom večerom,a i slijedeća dva dana su neprestano bili na usluzi i učenicima i nastavnicima. Nastava se održavala unutar predjela Kalifront i šume Dundo, a učenici su imali priliku obići i stari grad Rab i doći do Kamenjaka-najvišeg vrha otoka Raba.  Na terenskoj nastavi učenici su upoznati s praktičnim dijelom nastave iz stručnih predmeta. Ovo je bila još jedna lijepa prilika da učenici teoretsko znanje primijene u praksi. Povratak u Gračac je bio u subotu popodnevnim satima.

 

 
Terenska nastava šumarskih tehničara na otoku Rabu

Autor: Maja Basioli Vrandečić, 21. 5. 2018.

Od 10. do 12. svibnja učenici 3.b i 4.b razreda smjera šumarski tehničar Srednje škole Gračac pohodili su stručnu terensku nastavu u Senjsku dragu i otok Rab. Terensku nastavu vodili su Marija Maras, Sandra Fulanović i Filip Bach, nastavnici šumarske grupe predmeta.

 Prvi dio terenske nastave učenici su proveli na predjelu Senjska draga, a zatim su se uputili prema otoku Rabu. Ondje su bili smješteni u NPŠO Rab Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Kao i svake godine zaposlenici objekta, Branko i Tomislav, su ljubazno ugostili učenike i nastavnike dočekavši ih s bogatom večerom,a i slijedeća dva dana su neprestano bili na usluzi i učenicima i nastavnicima. Nastava se održavala unutar predjela Kalifront i šume Dundo, a učenici su imali priliku obići i stari grad Rab i doći do Kamenjaka-najvišeg vrha otoka Raba.  Na terenskoj nastavi učenici su upoznati s praktičnim dijelom nastave iz stručnih predmeta. Ovo je bila još jedna lijepa prilika da učenici teoretsko znanje primijene u praksi. Povratak u Gračac je bio u subotu popodnevnim satima.

 

 
Terenska nastava šumarskih tehničara na otoku Rabu

Autor: Maja Basioli Vrandečić, 21. 5. 2018.

Od 10. do 12. svibnja učenici 3.b i 4.b razreda smjera šumarski tehničar Srednje škole Gračac pohodili su stručnu terensku nastavu u Senjsku dragu i otok Rab. Terensku nastavu vodili su Marija Maras, Sandra Fulanović i Filip Bach, nastavnici šumarske grupe predmeta.

 Prvi dio terenske nastave učenici su proveli na predjelu Senjska draga, a zatim su se uputili prema otoku Rabu. Ondje su bili smješteni u NPŠO Rab Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Kao i svake godine zaposlenici objekta, Branko i Tomislav, su ljubazno ugostili učenike i nastavnike dočekavši ih s bogatom večerom,a i slijedeća dva dana su neprestano bili na usluzi i učenicima i nastavnicima. Nastava se održavala unutar predjela Kalifront i šume Dundo, a učenici su imali priliku obići i stari grad Rab i doći do Kamenjaka-najvišeg vrha otoka Raba.  Na terenskoj nastavi učenici su upoznati s praktičnim dijelom nastave iz stručnih predmeta. Ovo je bila još jedna lijepa prilika da učenici teoretsko znanje primijene u praksi. Povratak u Gračac je bio u subotu popodnevnim satima.

 

 
 

HRT-ova ekipa posjetila Srednju školu Gračac 

Što su zabilježile kamere možete pogledati na sljedećem linku:

https://magazin.hrt.hr/mladi/

skola-po-mjeri-ucenika-1-11365897 

 

(P) ostanimo financijsko i digitalno pismeni

 

Galerija: 

Vidi slike

 

Anketa za roditelje: 

Ispuni anketu

 

Priloženi dokumenti:
1. obavijest.docx
2. obavijest.docx

 

Erasmus+ projekt

E-dnevnik

Facebook stranica škole

Kalendar polaganja državne mature

 

 HŽ Infrastruktura - brošura za učenike

« Lipanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Obavijest učenicima putnicima

Obavijest o mogućem naknadnom unosu osobnih identifikacijskih podataka članova kućanstva.

Priloženi dokumenti:
Obavijest ucenicima putnicima.docx

Obavijest za roditelje
ŠK i GPP za 2023/24

Školski kurikulum 2023./2024.

Godišnji plan i program rada 2023./2024.

 

GDPR - SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Kontakt:

e-mail: ss-gracac@ss-gracac.skole.hr

Tel.: 023/773 870

Fax.: 023/773 873

Zakoni i propisi vezani uz područje rada
Akti škole
Vremenici

Vremenik izradbe i obrane završnog rada za šk. godinu 2023./24.

Duplikati i potvrde

Izdavanje duplikata svjedodžbi i potvrda.

Oglašavanje nevažećih dokumenata

Priloženi dokumenti:
OBRAZAC ZA DUPLIKAT SVJEDODZBI.doc

Popis udžbenika
Kalendar aktivnosti

CMS za škole logo
Srednja škola Gračac / Školska 8, HR-23440 Gračac / ss-gracac.skole.hr / ss-gracac@ss-gracac.skole.hr
preskoči na navigaciju