2020-03-12 15:34:39

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA I PRIJAVA ZA NAGRAĐIVANJE UČENIKA

Prigodom obilježavanja Dana Općine Gračac u 2020. godini dodijelit će se nagrade najuspješnijim učenicima s prebivalištem na području Općine Gračac.

Opći uvjet koji moraju ispunjavati svi kandidati za nagrade je da su učenici s prebivalištem na području Općine Gračac, bez obzira na mjesto školovanja.

Za učenike srednjih škola dodjeljuju se  nagrade za 3 učenika.

Za nagradu se, kao kandidati, prijavljuju sami učenici.

            Uz opći uvjet prebivališta na području Općine Gračac, učenici srednjih škola, da bi se mogli kandidirati za dodjelu nagrade, moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

prosjek ocjena u prethodno završenoj školskoj godini najmanje 4,80 te sudjelovanje na najmanje jednom županijskom ili državnom natjecanju u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini.

            Uz obrazloženu prijavu za dodjelu nagrade učenicima srednjih škola, kandidati su obavezni priložiti:

1. uvjerenje o prebivalištu učenika

2. preslik svjedodžbe prethodno završene školske godine

3. preslik dokaza o sudjelovanju na najmanje jednom županijskom ili državnom natjecanju u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini.

Odluku o nagrađivanju te vrsti i iznosu nagrade (ukoliko se radi o novčanoj nagradi) u skladu s proračunskim mogućnostima, donijet će i objaviti općinska načelnica odabirom propisanog broja učenika između svih onih koji podnesu pravovremene i potpune prijave kojima dokažu ispunjavanje traženih uvjeta.

 

Prijedloge i prijave po javnom pozivu ovlašteni predlagatelji mogu podnositi na adresu Općine Gračac, Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac, s naznakom: „za Javni poziv za nagrađivanje učenika“, s rokom za dostavu do 16. travnja 2020. godine.

 

 


Srednja škola Gračac