2020-06-08 11:15:19

Uredba o izmjeni utvrđenja općeg uspjeha- školska godina 2019/2020

Obavještavaju se učenici i nastavnici kako je na snagu stupila Uredba vlade o dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a koja Uredba se odnosi na utvrđenje OPĆEG USPJEHA  na kraju školske godine 2019/2020. 

Privitak: Uredba o dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi


Srednja škola Gračac