2021-10-27 11:08:52

Akcija uklanjanja drvenaste vegetacije u PP Vransko jezero

U četvrtak, 21. listopada 2021. godine, u Parku prirode Vransko jezero održana je akcija uklanjanja drvenaste vegetacije na zarasloj površini vlažne livade.

Vlažne livade rijetka su staništa na Mediteranu, a posebno mjesto zauzimaju i unutar Parka prirode Vransko jezero. Na području Parka nalaze se dva tipa vlažnih livada čija je vrijednost prepoznata i na međunarodnoj razini. Oba su uvrštena na popis prirodnih stanišnih tipova od interesa zajednice.

Kako bi zaštitili ovo važno stanište, Javna ustanova Park prirode Vransko jezero, u suradnji s Udrugom BIOM, 2019. godine započinje aktivnosti na restauraciji vlažnih livada i stvaranju preduvjeta za njihovo dugoročno očuvanje kroz projekt "Preserving wet meadows for birds and plants at Lake Vrana". Kroz projekt su se tijekom 2019. i 2020. godine provodile aktivnosti košnje, presađivanja biljaka radi stvaranja zelene barijere kojom se smanjuje uznemiravanje ptica te je poravnavan neravni teren kako bi se livada mogla pravilno kositi. Također, izrađene su smjernice za upravljanje vlažnim livadama na području Parka.

U aktivnosti presadnje i ravnanja uključile su se lokalne osnovne škole, srednja škola iz Gračaca te brojni volonteri zainteresirane javnosti. Javna ustanova Park prirode Vransko jezero je i nakon završetka projekta nastavila aktivnosti za očuvanja ovog ugroženog staništa.

Protekli četvrtak, 21. listopada 2021. godine, zajedničkom akcijom s učenicima i učiteljima iz Srednje škole Gračac, smjera tehničari zaštite prirode, započeto je uklanjanje poljskih brijestova i konopljike kod ornitološke postaje kako bi se iskrčila zarasla površina livade. Volonterskoj akciji priključili su se i radnici iz Udruge BIOM. Nakon uvodne edukacije o važnosti staništa, 23 učenika iz srednje škole, skupa s učiteljima, djelatnicima Javne ustanove i 2 radnika iz BIOM-a očistili su dio površine te su pripremili rubni prostor gdje će biti postavljen električni pastir. Cilj je dio livade koristiti za držanje stoke.


Srednja škola Gračac