preskoči na sadržaj

Srednja škola Gračac

 > Naslovnica
Promocija škole


Vijesti

PARLAONICA

Autor: Administrator , 25. 11. 2008.

UČENICI  EK 4  RAZREDA ODRŽALI PARLAONICU

                              

                 NE SUKOBLJAVAMO SE, VEĆ RAZGOVARAMO
 
U petak 21. studenoga  2008. godine  učenici EK 4 razreda održali su parlaonicu u prostorijama školske knjižnice. Pod motom NE SUKOBLJAVAMO SE, VEĆ RAZGOVARAMO učenici su tjedan dana ranije započeli s pripremama za parlaonicu.
Po uzoru na emisiju za mlade Parlaonica  koja se na Hrvatskoj televiziji emitira od 1992. godine i naši maturanti su odabrali teme za raspravu: Je li mladima najvažniji novac? i Zaslužuje li svatko drugu priliku?. Podijelili su se na afirmacijsku i negacijsku grupu, odredili članove porote, a ulogu voditelja dobila je njihova profesorica Hrvatskog jezika.
Predstavnici afirmacijske i negacijske grupe dobili su zaduženje  pripremiti uvodnu riječ za svaku određenu temu. Uloga publike dodijeljena je učenicima EK 3 razreda koji su  sa svojim pitanjima i komentarima  također mogli sudjelovati u razgovoru na zadane teme.
Naglašena su pravila parlaonice:

- dok jedan govori, ostali slušaju

- članovi skupina ravnopravno sudjeluju u raspravi  

- ne ponavljaj već rečeno

- izražavaj se književnim jezikom, cjelovitim i jasnim rečenicama

- suprotnu stranu uvjeravaj argumrntima (dokazima), a ne upadicama, vikanjem i uvredama

- neslaganje ne izražavaj neprimjernom mimikom i gestama

Prva tema parlaonice bila je Je li mladima najvažniji novac? i pobjedu je nakon žustre rasprave , a po odluci porote odnijela negacijska grupa. Iako je u početku afirmacijska grupa  davala bolje komentare i imala jače argumente, negacijska grupa ju je pobijedila . Zaključeno je da novac mladima nije najvažniji iako je naravno potreban za život, ali u životu ima vrednijih stvari od materijalnih.

Zaslužuje li svatko drugu priliku?  druga  je tema o kojoj se raspravljalo i u kojoj je ponovo pobijedila negacijska grupa služeći se još jednom jačim argumentima. U početku se raspravljalo treba li pružiti drugu priliku prijatelju, dečku, djevojci kad nas povrijede na ovaj ili onaj način. Negacijska grupa je prešla na ozbiljnije probleme poput zločina koji se događaju i tome slično, a postavilo se i pitanje : Treba li dobiti drugu priliku osoba koja svjesno ubije nedužne ljude?. Rasprava je završila zaključkom negacijske grupe da svatko svjestan svojih djela ne zaslužuje drugu priliku.
Učenici su zadovoljni ovom prvom parlaonicom,  a najavili su i nove teme za nove susrete  u kojima će razmijenjivati mišljenja i tako se učiti toleranciji, demokraciji i argumentiranom zastupanju najrazličitijih mogućih stavova.
 

                     

 

    
Vijesti

PARLAONICA

Autor: Administrator , 25. 11. 2008.

UČENICI  EK 4  RAZREDA ODRŽALI PARLAONICU

                              

                 NE SUKOBLJAVAMO SE, VEĆ RAZGOVARAMO
 
U petak 21. studenoga  2008. godine  učenici EK 4 razreda održali su parlaonicu u prostorijama školske knjižnice. Pod motom NE SUKOBLJAVAMO SE, VEĆ RAZGOVARAMO učenici su tjedan dana ranije započeli s pripremama za parlaonicu.
Po uzoru na emisiju za mlade Parlaonica  koja se na Hrvatskoj televiziji emitira od 1992. godine i naši maturanti su odabrali teme za raspravu: Je li mladima najvažniji novac? i Zaslužuje li svatko drugu priliku?. Podijelili su se na afirmacijsku i negacijsku grupu, odredili članove porote, a ulogu voditelja dobila je njihova profesorica Hrvatskog jezika.
Predstavnici afirmacijske i negacijske grupe dobili su zaduženje  pripremiti uvodnu riječ za svaku određenu temu. Uloga publike dodijeljena je učenicima EK 3 razreda koji su  sa svojim pitanjima i komentarima  također mogli sudjelovati u razgovoru na zadane teme.
Naglašena su pravila parlaonice:

- dok jedan govori, ostali slušaju

- članovi skupina ravnopravno sudjeluju u raspravi  

- ne ponavljaj već rečeno

- izražavaj se književnim jezikom, cjelovitim i jasnim rečenicama

- suprotnu stranu uvjeravaj argumrntima (dokazima), a ne upadicama, vikanjem i uvredama

- neslaganje ne izražavaj neprimjernom mimikom i gestama

Prva tema parlaonice bila je Je li mladima najvažniji novac? i pobjedu je nakon žustre rasprave , a po odluci porote odnijela negacijska grupa. Iako je u početku afirmacijska grupa  davala bolje komentare i imala jače argumente, negacijska grupa ju je pobijedila . Zaključeno je da novac mladima nije najvažniji iako je naravno potreban za život, ali u životu ima vrednijih stvari od materijalnih.

Zaslužuje li svatko drugu priliku?  druga  je tema o kojoj se raspravljalo i u kojoj je ponovo pobijedila negacijska grupa služeći se još jednom jačim argumentima. U početku se raspravljalo treba li pružiti drugu priliku prijatelju, dečku, djevojci kad nas povrijede na ovaj ili onaj način. Negacijska grupa je prešla na ozbiljnije probleme poput zločina koji se događaju i tome slično, a postavilo se i pitanje : Treba li dobiti drugu priliku osoba koja svjesno ubije nedužne ljude?. Rasprava je završila zaključkom negacijske grupe da svatko svjestan svojih djela ne zaslužuje drugu priliku.
Učenici su zadovoljni ovom prvom parlaonicom,  a najavili su i nove teme za nove susrete  u kojima će razmijenjivati mišljenja i tako se učiti toleranciji, demokraciji i argumentiranom zastupanju najrazličitijih mogućih stavova.
 

                     

 

    

ORGANIZACIJA NASTAVE – OBAVIJEST!

PARLAONICA

Autor: Administrator , 25. 11. 2008.

UČENICI  EK 4  RAZREDA ODRŽALI PARLAONICU

                              

                 NE SUKOBLJAVAMO SE, VEĆ RAZGOVARAMO
 
U petak 21. studenoga  2008. godine  učenici EK 4 razreda održali su parlaonicu u prostorijama školske knjižnice. Pod motom NE SUKOBLJAVAMO SE, VEĆ RAZGOVARAMO učenici su tjedan dana ranije započeli s pripremama za parlaonicu.
Po uzoru na emisiju za mlade Parlaonica  koja se na Hrvatskoj televiziji emitira od 1992. godine i naši maturanti su odabrali teme za raspravu: Je li mladima najvažniji novac? i Zaslužuje li svatko drugu priliku?. Podijelili su se na afirmacijsku i negacijsku grupu, odredili članove porote, a ulogu voditelja dobila je njihova profesorica Hrvatskog jezika.
Predstavnici afirmacijske i negacijske grupe dobili su zaduženje  pripremiti uvodnu riječ za svaku određenu temu. Uloga publike dodijeljena je učenicima EK 3 razreda koji su  sa svojim pitanjima i komentarima  također mogli sudjelovati u razgovoru na zadane teme.
Naglašena su pravila parlaonice:

- dok jedan govori, ostali slušaju

- članovi skupina ravnopravno sudjeluju u raspravi  

- ne ponavljaj već rečeno

- izražavaj se književnim jezikom, cjelovitim i jasnim rečenicama

- suprotnu stranu uvjeravaj argumrntima (dokazima), a ne upadicama, vikanjem i uvredama

- neslaganje ne izražavaj neprimjernom mimikom i gestama

Prva tema parlaonice bila je Je li mladima najvažniji novac? i pobjedu je nakon žustre rasprave , a po odluci porote odnijela negacijska grupa. Iako je u početku afirmacijska grupa  davala bolje komentare i imala jače argumente, negacijska grupa ju je pobijedila . Zaključeno je da novac mladima nije najvažniji iako je naravno potreban za život, ali u životu ima vrednijih stvari od materijalnih.

Zaslužuje li svatko drugu priliku?  druga  je tema o kojoj se raspravljalo i u kojoj je ponovo pobijedila negacijska grupa služeći se još jednom jačim argumentima. U početku se raspravljalo treba li pružiti drugu priliku prijatelju, dečku, djevojci kad nas povrijede na ovaj ili onaj način. Negacijska grupa je prešla na ozbiljnije probleme poput zločina koji se događaju i tome slično, a postavilo se i pitanje : Treba li dobiti drugu priliku osoba koja svjesno ubije nedužne ljude?. Rasprava je završila zaključkom negacijske grupe da svatko svjestan svojih djela ne zaslužuje drugu priliku.
Učenici su zadovoljni ovom prvom parlaonicom,  a najavili su i nove teme za nove susrete  u kojima će razmijenjivati mišljenja i tako se učiti toleranciji, demokraciji i argumentiranom zastupanju najrazličitijih mogućih stavova.
 

                     

 

    
Vijesti

PARLAONICA

Autor: Administrator , 25. 11. 2008.

UČENICI  EK 4  RAZREDA ODRŽALI PARLAONICU

                              

                 NE SUKOBLJAVAMO SE, VEĆ RAZGOVARAMO
 
U petak 21. studenoga  2008. godine  učenici EK 4 razreda održali su parlaonicu u prostorijama školske knjižnice. Pod motom NE SUKOBLJAVAMO SE, VEĆ RAZGOVARAMO učenici su tjedan dana ranije započeli s pripremama za parlaonicu.
Po uzoru na emisiju za mlade Parlaonica  koja se na Hrvatskoj televiziji emitira od 1992. godine i naši maturanti su odabrali teme za raspravu: Je li mladima najvažniji novac? i Zaslužuje li svatko drugu priliku?. Podijelili su se na afirmacijsku i negacijsku grupu, odredili članove porote, a ulogu voditelja dobila je njihova profesorica Hrvatskog jezika.
Predstavnici afirmacijske i negacijske grupe dobili su zaduženje  pripremiti uvodnu riječ za svaku određenu temu. Uloga publike dodijeljena je učenicima EK 3 razreda koji su  sa svojim pitanjima i komentarima  također mogli sudjelovati u razgovoru na zadane teme.
Naglašena su pravila parlaonice:

- dok jedan govori, ostali slušaju

- članovi skupina ravnopravno sudjeluju u raspravi  

- ne ponavljaj već rečeno

- izražavaj se književnim jezikom, cjelovitim i jasnim rečenicama

- suprotnu stranu uvjeravaj argumrntima (dokazima), a ne upadicama, vikanjem i uvredama

- neslaganje ne izražavaj neprimjernom mimikom i gestama

Prva tema parlaonice bila je Je li mladima najvažniji novac? i pobjedu je nakon žustre rasprave , a po odluci porote odnijela negacijska grupa. Iako je u početku afirmacijska grupa  davala bolje komentare i imala jače argumente, negacijska grupa ju je pobijedila . Zaključeno je da novac mladima nije najvažniji iako je naravno potreban za život, ali u životu ima vrednijih stvari od materijalnih.

Zaslužuje li svatko drugu priliku?  druga  je tema o kojoj se raspravljalo i u kojoj je ponovo pobijedila negacijska grupa služeći se još jednom jačim argumentima. U početku se raspravljalo treba li pružiti drugu priliku prijatelju, dečku, djevojci kad nas povrijede na ovaj ili onaj način. Negacijska grupa je prešla na ozbiljnije probleme poput zločina koji se događaju i tome slično, a postavilo se i pitanje : Treba li dobiti drugu priliku osoba koja svjesno ubije nedužne ljude?. Rasprava je završila zaključkom negacijske grupe da svatko svjestan svojih djela ne zaslužuje drugu priliku.
Učenici su zadovoljni ovom prvom parlaonicom,  a najavili su i nove teme za nove susrete  u kojima će razmijenjivati mišljenja i tako se učiti toleranciji, demokraciji i argumentiranom zastupanju najrazličitijih mogućih stavova.
 

                     

 

    
ORGANIZACIJA NASTAVE – OBAVIJEST!

PARLAONICA

Autor: Administrator , 25. 11. 2008.

UČENICI  EK 4  RAZREDA ODRŽALI PARLAONICU

                              

                 NE SUKOBLJAVAMO SE, VEĆ RAZGOVARAMO
 
U petak 21. studenoga  2008. godine  učenici EK 4 razreda održali su parlaonicu u prostorijama školske knjižnice. Pod motom NE SUKOBLJAVAMO SE, VEĆ RAZGOVARAMO učenici su tjedan dana ranije započeli s pripremama za parlaonicu.
Po uzoru na emisiju za mlade Parlaonica  koja se na Hrvatskoj televiziji emitira od 1992. godine i naši maturanti su odabrali teme za raspravu: Je li mladima najvažniji novac? i Zaslužuje li svatko drugu priliku?. Podijelili su se na afirmacijsku i negacijsku grupu, odredili članove porote, a ulogu voditelja dobila je njihova profesorica Hrvatskog jezika.
Predstavnici afirmacijske i negacijske grupe dobili su zaduženje  pripremiti uvodnu riječ za svaku određenu temu. Uloga publike dodijeljena je učenicima EK 3 razreda koji su  sa svojim pitanjima i komentarima  također mogli sudjelovati u razgovoru na zadane teme.
Naglašena su pravila parlaonice:

- dok jedan govori, ostali slušaju

- članovi skupina ravnopravno sudjeluju u raspravi  

- ne ponavljaj već rečeno

- izražavaj se književnim jezikom, cjelovitim i jasnim rečenicama

- suprotnu stranu uvjeravaj argumrntima (dokazima), a ne upadicama, vikanjem i uvredama

- neslaganje ne izražavaj neprimjernom mimikom i gestama

Prva tema parlaonice bila je Je li mladima najvažniji novac? i pobjedu je nakon žustre rasprave , a po odluci porote odnijela negacijska grupa. Iako je u početku afirmacijska grupa  davala bolje komentare i imala jače argumente, negacijska grupa ju je pobijedila . Zaključeno je da novac mladima nije najvažniji iako je naravno potreban za život, ali u životu ima vrednijih stvari od materijalnih.

Zaslužuje li svatko drugu priliku?  druga  je tema o kojoj se raspravljalo i u kojoj je ponovo pobijedila negacijska grupa služeći se još jednom jačim argumentima. U početku se raspravljalo treba li pružiti drugu priliku prijatelju, dečku, djevojci kad nas povrijede na ovaj ili onaj način. Negacijska grupa je prešla na ozbiljnije probleme poput zločina koji se događaju i tome slično, a postavilo se i pitanje : Treba li dobiti drugu priliku osoba koja svjesno ubije nedužne ljude?. Rasprava je završila zaključkom negacijske grupe da svatko svjestan svojih djela ne zaslužuje drugu priliku.
Učenici su zadovoljni ovom prvom parlaonicom,  a najavili su i nove teme za nove susrete  u kojima će razmijenjivati mišljenja i tako se učiti toleranciji, demokraciji i argumentiranom zastupanju najrazličitijih mogućih stavova.
 

                     

 

    
Vijesti

PARLAONICA

Autor: Administrator , 25. 11. 2008.

UČENICI  EK 4  RAZREDA ODRŽALI PARLAONICU

                              

                 NE SUKOBLJAVAMO SE, VEĆ RAZGOVARAMO
 
U petak 21. studenoga  2008. godine  učenici EK 4 razreda održali su parlaonicu u prostorijama školske knjižnice. Pod motom NE SUKOBLJAVAMO SE, VEĆ RAZGOVARAMO učenici su tjedan dana ranije započeli s pripremama za parlaonicu.
Po uzoru na emisiju za mlade Parlaonica  koja se na Hrvatskoj televiziji emitira od 1992. godine i naši maturanti su odabrali teme za raspravu: Je li mladima najvažniji novac? i Zaslužuje li svatko drugu priliku?. Podijelili su se na afirmacijsku i negacijsku grupu, odredili članove porote, a ulogu voditelja dobila je njihova profesorica Hrvatskog jezika.
Predstavnici afirmacijske i negacijske grupe dobili su zaduženje  pripremiti uvodnu riječ za svaku određenu temu. Uloga publike dodijeljena je učenicima EK 3 razreda koji su  sa svojim pitanjima i komentarima  također mogli sudjelovati u razgovoru na zadane teme.
Naglašena su pravila parlaonice:

- dok jedan govori, ostali slušaju

- članovi skupina ravnopravno sudjeluju u raspravi  

- ne ponavljaj već rečeno

- izražavaj se književnim jezikom, cjelovitim i jasnim rečenicama

- suprotnu stranu uvjeravaj argumrntima (dokazima), a ne upadicama, vikanjem i uvredama

- neslaganje ne izražavaj neprimjernom mimikom i gestama

Prva tema parlaonice bila je Je li mladima najvažniji novac? i pobjedu je nakon žustre rasprave , a po odluci porote odnijela negacijska grupa. Iako je u početku afirmacijska grupa  davala bolje komentare i imala jače argumente, negacijska grupa ju je pobijedila . Zaključeno je da novac mladima nije najvažniji iako je naravno potreban za život, ali u životu ima vrednijih stvari od materijalnih.

Zaslužuje li svatko drugu priliku?  druga  je tema o kojoj se raspravljalo i u kojoj je ponovo pobijedila negacijska grupa služeći se još jednom jačim argumentima. U početku se raspravljalo treba li pružiti drugu priliku prijatelju, dečku, djevojci kad nas povrijede na ovaj ili onaj način. Negacijska grupa je prešla na ozbiljnije probleme poput zločina koji se događaju i tome slično, a postavilo se i pitanje : Treba li dobiti drugu priliku osoba koja svjesno ubije nedužne ljude?. Rasprava je završila zaključkom negacijske grupe da svatko svjestan svojih djela ne zaslužuje drugu priliku.
Učenici su zadovoljni ovom prvom parlaonicom,  a najavili su i nove teme za nove susrete  u kojima će razmijenjivati mišljenja i tako se učiti toleranciji, demokraciji i argumentiranom zastupanju najrazličitijih mogućih stavova.
 

                     

 

    
Vijesti

PARLAONICA

Autor: Administrator , 25. 11. 2008.

UČENICI  EK 4  RAZREDA ODRŽALI PARLAONICU

                              

                 NE SUKOBLJAVAMO SE, VEĆ RAZGOVARAMO
 
U petak 21. studenoga  2008. godine  učenici EK 4 razreda održali su parlaonicu u prostorijama školske knjižnice. Pod motom NE SUKOBLJAVAMO SE, VEĆ RAZGOVARAMO učenici su tjedan dana ranije započeli s pripremama za parlaonicu.
Po uzoru na emisiju za mlade Parlaonica  koja se na Hrvatskoj televiziji emitira od 1992. godine i naši maturanti su odabrali teme za raspravu: Je li mladima najvažniji novac? i Zaslužuje li svatko drugu priliku?. Podijelili su se na afirmacijsku i negacijsku grupu, odredili članove porote, a ulogu voditelja dobila je njihova profesorica Hrvatskog jezika.
Predstavnici afirmacijske i negacijske grupe dobili su zaduženje  pripremiti uvodnu riječ za svaku određenu temu. Uloga publike dodijeljena je učenicima EK 3 razreda koji su  sa svojim pitanjima i komentarima  također mogli sudjelovati u razgovoru na zadane teme.
Naglašena su pravila parlaonice:

- dok jedan govori, ostali slušaju

- članovi skupina ravnopravno sudjeluju u raspravi  

- ne ponavljaj već rečeno

- izražavaj se književnim jezikom, cjelovitim i jasnim rečenicama

- suprotnu stranu uvjeravaj argumrntima (dokazima), a ne upadicama, vikanjem i uvredama

- neslaganje ne izražavaj neprimjernom mimikom i gestama

Prva tema parlaonice bila je Je li mladima najvažniji novac? i pobjedu je nakon žustre rasprave , a po odluci porote odnijela negacijska grupa. Iako je u početku afirmacijska grupa  davala bolje komentare i imala jače argumente, negacijska grupa ju je pobijedila . Zaključeno je da novac mladima nije najvažniji iako je naravno potreban za život, ali u životu ima vrednijih stvari od materijalnih.

Zaslužuje li svatko drugu priliku?  druga  je tema o kojoj se raspravljalo i u kojoj je ponovo pobijedila negacijska grupa služeći se još jednom jačim argumentima. U početku se raspravljalo treba li pružiti drugu priliku prijatelju, dečku, djevojci kad nas povrijede na ovaj ili onaj način. Negacijska grupa je prešla na ozbiljnije probleme poput zločina koji se događaju i tome slično, a postavilo se i pitanje : Treba li dobiti drugu priliku osoba koja svjesno ubije nedužne ljude?. Rasprava je završila zaključkom negacijske grupe da svatko svjestan svojih djela ne zaslužuje drugu priliku.
Učenici su zadovoljni ovom prvom parlaonicom,  a najavili su i nove teme za nove susrete  u kojima će razmijenjivati mišljenja i tako se učiti toleranciji, demokraciji i argumentiranom zastupanju najrazličitijih mogućih stavova.
 

                     

 

    
Obavijest

Vijesti

PARLAONICA

Autor: Administrator , 25. 11. 2008.

UČENICI  EK 4  RAZREDA ODRŽALI PARLAONICU

                              

                 NE SUKOBLJAVAMO SE, VEĆ RAZGOVARAMO
 
U petak 21. studenoga  2008. godine  učenici EK 4 razreda održali su parlaonicu u prostorijama školske knjižnice. Pod motom NE SUKOBLJAVAMO SE, VEĆ RAZGOVARAMO učenici su tjedan dana ranije započeli s pripremama za parlaonicu.
Po uzoru na emisiju za mlade Parlaonica  koja se na Hrvatskoj televiziji emitira od 1992. godine i naši maturanti su odabrali teme za raspravu: Je li mladima najvažniji novac? i Zaslužuje li svatko drugu priliku?. Podijelili su se na afirmacijsku i negacijsku grupu, odredili članove porote, a ulogu voditelja dobila je njihova profesorica Hrvatskog jezika.
Predstavnici afirmacijske i negacijske grupe dobili su zaduženje  pripremiti uvodnu riječ za svaku određenu temu. Uloga publike dodijeljena je učenicima EK 3 razreda koji su  sa svojim pitanjima i komentarima  također mogli sudjelovati u razgovoru na zadane teme.
Naglašena su pravila parlaonice:

- dok jedan govori, ostali slušaju

- članovi skupina ravnopravno sudjeluju u raspravi  

- ne ponavljaj već rečeno

- izražavaj se književnim jezikom, cjelovitim i jasnim rečenicama

- suprotnu stranu uvjeravaj argumrntima (dokazima), a ne upadicama, vikanjem i uvredama

- neslaganje ne izražavaj neprimjernom mimikom i gestama

Prva tema parlaonice bila je Je li mladima najvažniji novac? i pobjedu je nakon žustre rasprave , a po odluci porote odnijela negacijska grupa. Iako je u početku afirmacijska grupa  davala bolje komentare i imala jače argumente, negacijska grupa ju je pobijedila . Zaključeno je da novac mladima nije najvažniji iako je naravno potreban za život, ali u životu ima vrednijih stvari od materijalnih.

Zaslužuje li svatko drugu priliku?  druga  je tema o kojoj se raspravljalo i u kojoj je ponovo pobijedila negacijska grupa služeći se još jednom jačim argumentima. U početku se raspravljalo treba li pružiti drugu priliku prijatelju, dečku, djevojci kad nas povrijede na ovaj ili onaj način. Negacijska grupa je prešla na ozbiljnije probleme poput zločina koji se događaju i tome slično, a postavilo se i pitanje : Treba li dobiti drugu priliku osoba koja svjesno ubije nedužne ljude?. Rasprava je završila zaključkom negacijske grupe da svatko svjestan svojih djela ne zaslužuje drugu priliku.
Učenici su zadovoljni ovom prvom parlaonicom,  a najavili su i nove teme za nove susrete  u kojima će razmijenjivati mišljenja i tako se učiti toleranciji, demokraciji i argumentiranom zastupanju najrazličitijih mogućih stavova.
 

                     

 

    
PARLAONICA

Autor: Administrator , 25. 11. 2008.

UČENICI  EK 4  RAZREDA ODRŽALI PARLAONICU

                              

                 NE SUKOBLJAVAMO SE, VEĆ RAZGOVARAMO
 
U petak 21. studenoga  2008. godine  učenici EK 4 razreda održali su parlaonicu u prostorijama školske knjižnice. Pod motom NE SUKOBLJAVAMO SE, VEĆ RAZGOVARAMO učenici su tjedan dana ranije započeli s pripremama za parlaonicu.
Po uzoru na emisiju za mlade Parlaonica  koja se na Hrvatskoj televiziji emitira od 1992. godine i naši maturanti su odabrali teme za raspravu: Je li mladima najvažniji novac? i Zaslužuje li svatko drugu priliku?. Podijelili su se na afirmacijsku i negacijsku grupu, odredili članove porote, a ulogu voditelja dobila je njihova profesorica Hrvatskog jezika.
Predstavnici afirmacijske i negacijske grupe dobili su zaduženje  pripremiti uvodnu riječ za svaku određenu temu. Uloga publike dodijeljena je učenicima EK 3 razreda koji su  sa svojim pitanjima i komentarima  također mogli sudjelovati u razgovoru na zadane teme.
Naglašena su pravila parlaonice:

- dok jedan govori, ostali slušaju

- članovi skupina ravnopravno sudjeluju u raspravi  

- ne ponavljaj već rečeno

- izražavaj se književnim jezikom, cjelovitim i jasnim rečenicama

- suprotnu stranu uvjeravaj argumrntima (dokazima), a ne upadicama, vikanjem i uvredama

- neslaganje ne izražavaj neprimjernom mimikom i gestama

Prva tema parlaonice bila je Je li mladima najvažniji novac? i pobjedu je nakon žustre rasprave , a po odluci porote odnijela negacijska grupa. Iako je u početku afirmacijska grupa  davala bolje komentare i imala jače argumente, negacijska grupa ju je pobijedila . Zaključeno je da novac mladima nije najvažniji iako je naravno potreban za život, ali u životu ima vrednijih stvari od materijalnih.

Zaslužuje li svatko drugu priliku?  druga  je tema o kojoj se raspravljalo i u kojoj je ponovo pobijedila negacijska grupa služeći se još jednom jačim argumentima. U početku se raspravljalo treba li pružiti drugu priliku prijatelju, dečku, djevojci kad nas povrijede na ovaj ili onaj način. Negacijska grupa je prešla na ozbiljnije probleme poput zločina koji se događaju i tome slično, a postavilo se i pitanje : Treba li dobiti drugu priliku osoba koja svjesno ubije nedužne ljude?. Rasprava je završila zaključkom negacijske grupe da svatko svjestan svojih djela ne zaslužuje drugu priliku.
Učenici su zadovoljni ovom prvom parlaonicom,  a najavili su i nove teme za nove susrete  u kojima će razmijenjivati mišljenja i tako se učiti toleranciji, demokraciji i argumentiranom zastupanju najrazličitijih mogućih stavova.
 

                     

 

    
PARLAONICA

Autor: Administrator , 25. 11. 2008.

UČENICI  EK 4  RAZREDA ODRŽALI PARLAONICU

                              

                 NE SUKOBLJAVAMO SE, VEĆ RAZGOVARAMO
 
U petak 21. studenoga  2008. godine  učenici EK 4 razreda održali su parlaonicu u prostorijama školske knjižnice. Pod motom NE SUKOBLJAVAMO SE, VEĆ RAZGOVARAMO učenici su tjedan dana ranije započeli s pripremama za parlaonicu.
Po uzoru na emisiju za mlade Parlaonica  koja se na Hrvatskoj televiziji emitira od 1992. godine i naši maturanti su odabrali teme za raspravu: Je li mladima najvažniji novac? i Zaslužuje li svatko drugu priliku?. Podijelili su se na afirmacijsku i negacijsku grupu, odredili članove porote, a ulogu voditelja dobila je njihova profesorica Hrvatskog jezika.
Predstavnici afirmacijske i negacijske grupe dobili su zaduženje  pripremiti uvodnu riječ za svaku određenu temu. Uloga publike dodijeljena je učenicima EK 3 razreda koji su  sa svojim pitanjima i komentarima  također mogli sudjelovati u razgovoru na zadane teme.
Naglašena su pravila parlaonice:

- dok jedan govori, ostali slušaju

- članovi skupina ravnopravno sudjeluju u raspravi  

- ne ponavljaj već rečeno

- izražavaj se književnim jezikom, cjelovitim i jasnim rečenicama

- suprotnu stranu uvjeravaj argumrntima (dokazima), a ne upadicama, vikanjem i uvredama

- neslaganje ne izražavaj neprimjernom mimikom i gestama

Prva tema parlaonice bila je Je li mladima najvažniji novac? i pobjedu je nakon žustre rasprave , a po odluci porote odnijela negacijska grupa. Iako je u početku afirmacijska grupa  davala bolje komentare i imala jače argumente, negacijska grupa ju je pobijedila . Zaključeno je da novac mladima nije najvažniji iako je naravno potreban za život, ali u životu ima vrednijih stvari od materijalnih.

Zaslužuje li svatko drugu priliku?  druga  je tema o kojoj se raspravljalo i u kojoj je ponovo pobijedila negacijska grupa služeći se još jednom jačim argumentima. U početku se raspravljalo treba li pružiti drugu priliku prijatelju, dečku, djevojci kad nas povrijede na ovaj ili onaj način. Negacijska grupa je prešla na ozbiljnije probleme poput zločina koji se događaju i tome slično, a postavilo se i pitanje : Treba li dobiti drugu priliku osoba koja svjesno ubije nedužne ljude?. Rasprava je završila zaključkom negacijske grupe da svatko svjestan svojih djela ne zaslužuje drugu priliku.
Učenici su zadovoljni ovom prvom parlaonicom,  a najavili su i nove teme za nove susrete  u kojima će razmijenjivati mišljenja i tako se učiti toleranciji, demokraciji i argumentiranom zastupanju najrazličitijih mogućih stavova.
 

                     

 

    
 

HRT-ova ekipa posjetila Srednju školu Gračac 

Što su zabilježile kamere možete pogledati na sljedećem linku:

https://magazin.hrt.hr/mladi/

skola-po-mjeri-ucenika-1-11365897 

 

(P) ostanimo financijsko i digitalno pismeni

 

Galerija: 

Vidi slike

 

Anketa za roditelje: 

Ispuni anketu

 

Priloženi dokumenti:
1. obavijest.docx
2. obavijest.docx

 

Erasmus+ projekt

E-dnevnik

Facebook stranica škole

Kalendar polaganja državne mature

 

 HŽ Infrastruktura - brošura za učenike

« Lipanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Obavijest učenicima putnicima

Obavijest o mogućem naknadnom unosu osobnih identifikacijskih podataka članova kućanstva.

Priloženi dokumenti:
Obavijest ucenicima putnicima.docx

Obavijest za roditelje
ŠK i GPP za 2023/24

Školski kurikulum 2023./2024.

Godišnji plan i program rada 2023./2024.

 

GDPR - SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Kontakt:

e-mail: ss-gracac@ss-gracac.skole.hr

Tel.: 023/773 870

Fax.: 023/773 873

Zakoni i propisi vezani uz područje rada
Akti škole
Vremenici

Vremenik izradbe i obrane završnog rada za šk. godinu 2023./24.

Duplikati i potvrde

Izdavanje duplikata svjedodžbi i potvrda.

Oglašavanje nevažećih dokumenata

Priloženi dokumenti:
OBRAZAC ZA DUPLIKAT SVJEDODZBI.doc

Popis udžbenika
Kalendar aktivnosti

CMS za škole logo
Srednja škola Gračac / Školska 8, HR-23440 Gračac / ss-gracac.skole.hr / ss-gracac@ss-gracac.skole.hr
preskoči na navigaciju